Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

Brána jazykov otvorená

Dňa 26.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže "Brána jazykov otvorená" , ktorú organizuje Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Súťažilo celkovo 28 družstiev z rôznych škôl. 

Naša škola zaregistrovala tri družstvá:

1.družstvo -  "Ghosts"(Timea Krajčiová, Peter Ďurica, Martin Leckéši)

2. družstvo - "Strangers" (Laura Mišutová, Nina Rajtárová, Angelo Pot)

3.družstvo - "Thinkers"(Nina Rosinská, Jozef Matyo, Vanesa Gutmanová)

Žiaci  si mohli overiť svoje jazykové vedomosti s prepojením na prírodovednú, či spoločenskovednú oblasť. Riešili rôzne hádanky, jazykolamy, rébusy... A niet pochýb, že k riešeniu pristupovali všetci zodpovedne a s nadšením. Družstvo Ghosts sa umiestnilo na 9.mieste, družstvo Strangers na 15.mieste. Družstvo Thinkers riešilo zadané úlohy nesúťažne, boli náhradníkmi na tejto súťaži.

Všetkým súťažiacim ďakujeme a dúfame, že i na budúci rok budú reprezentovať našu školu.

Mgr. Alena Rapavá, učiteľka anglického a ruského jazyka

 

 

 

     Dňa 26.9.2017 sme sa zúčastnili jazykovej súťaže "Brána jazykov otvorená" na Gymnáziu J.Kráľa v Zlatých Moravciach. Súťaže sa zúčastnilo spolu 20 družstiev z rôznych škôl.

     Z našej školy sa zúčastnili tri družstvá. Družstvo UNICORN v zložení Vanesa Pajerová, Marek Ďurica a Peter Šimon sa umiestnilo na 2. mieste, družstvo MAGICS v zložení Nina Krtová, Andrea Káčerová a Andrej Mikuš obsadilo 5.miesto a družstvo PILGRIMS, kde súťažili Filip Matejov, Samuel Ťažký a Samuel Rajtár sa umiestnilo na 17. mieste.

Súťaž sa nám veľmi páčila. Deň, ktorý sme tam strávili bol zábavný, plný inšpirácií a odmeny boli bohaté. Uź teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže!

Vanesa Pajerová, žiačka IX.triedy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria