Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

Envirootázniky 

Envirootázniky 2019

Téma: Ovzdušie

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil vo februári 2019 už XIV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  problematiku ovzdušia.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. XIV. ročník olympiády o životnom prostredí pozostával tento rok zo 40 otázok z oblastí - Ovzdušie ako zložka životného prostredia, Znečisťovanie ovzdušia ako proces, Vplyvy znečistenia ovzdušia, Inovácie v oblasti ovzdušia.

Výsledky súťaže: do XIV. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorý bol zameraný na tému Ovzdušie, sa zapojilo 34 základných škôl z celého Slovenska s 776 žiakmi II. stupňa. Z našej základnej školy sa zapojili tri žiačky a dosiahli výborné výsledky -

Alexandra Kunkelová (VII.) sa umiestnila na 23. mieste, dosiahla 32 bodov zo 40,

Rebeka Rajtarová (VII.) sa umiestnila na 30. mieste s počtom bodov 31,

Laura Krúpová (VII.) sa umiestnila na 40. mieste s 30 bodmi.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

PaedDr. Mária Kuťková

 

 

 

Envirootázniky 2018 - environmentálna súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl prebiehala tento rok od 4. apríla do 4. mája na tému: UNESCO - Svetové dedičstvo. Otázky z oblastí Karpatské bukové pralesy, Jaskyne na Slovensku, Kultúrne lokality a pamiatky a Nehmotné kultúrne dedičstvo SR riešili žiaci ôsmeho ročníka - Ema Ondrušková a Marko Olexa a deviatačka Vanessa Čapová.  Zo 40 otázok odpovedala Vanesska správne na 32 otázok, Marko mal správne 31 odpovedí a Emka 22 odpovedí. Súťaže sa zúčastnilo takmer 1000 žiakov z celého Slovenska, ani v množstve toľkých žiakov sa naši nestratili. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

 

 

Aj v školskom roku 2016/2017 sa žiaci našej školy zapojili do environmentálnej internetovej súťaže Envirootázniky. Tento rok bola súťaž venovaná Hávedi. V konkurencii 944 žiakov z celého Slovenska bola z našej školy najúspešnejšia Andrea Káčerová z 8. ročníka, ktorá sa umiestnila na 44. mieste. Získala 35 bodov z celkového počtu 40.

Žiačky 8. ročníka Nina Krtová získala 31 bodov, Vasessa Čapová 27 bodov. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu v škole.

PaedDr. Mária Kuťková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria