Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

Biologická olympiáda

Školské kolo biologickej olympiády v kategórii E (Poznaj a chráň) sa uskutočnilo v školskom roku 2019/2020 10. marca v odbornostiach botanika, zoológia a geológia. Okrem vedomostného testu, žiaci určovali a pomenovávali živé aj neživé prírodniny. Z celkového počtu 15 zúčastnených žiakov zo 6. až 9. ročníka, bolo iba 5 žiakov úspešným riešiteľom školského kola, t.z. dosiahli viac ako 50%.  

V odbornosti ZOOLÓGIA:

1. miesto Alexandra Drgoňová (VII) 79,5 %

2. miesto Alexandra Kunkelová (VIII) 75,5 %

3. miesto Jakub Kunkel (VI) 54,5 %

4. miesto Nina Rosinská (VII) 53,5%

Viola Mládeková (VII) 45%, Lívia Bajanová (VII) 44,5%, Viktória Ferencová (VII) 44%, Ján Karáč (VI) 40%, Timea Krajčiová (VIII) 39,5%, Lenka Zelinková (VI) 39%, Nikolas Škadra (VI) 24,5%

 

V odbornosti BOTANIKA: Martin Leckéši (VIII) 24%, Linda Kunová (VII) 6%

 

V odbornosti GEOLÓGIA:

1. miesto: Laura Mišutová (IX) 54,2%

Veronika Škoríková 35% 

 

Do okresného kola postupujú Alexandra Drgoňová, Alexandra Kunkelová a Laura Mišutová. Všetkým zúčastneným gratulujem a oceňujem záujem zapojiť sa do tejto náročnej súťaže, pretože sa musia pripravovať niekoľko týždňov, preštudovať množstvo materiálu a učiť sa aj latiské názvy predpísaných prírodnín. Postupujúcim žiakom držíme palce. 

                                                                                                                          PaedDr. Mária Kuťková

 

 

V školskom roku 2018/2019 sa v školskom kole biologickej olympiády v kategórii E súťažilo v troch odbornostiach: geológia - Veronika Škoríková (VIII), Laura Mišutová (VIII), botanika - Timotej Škreňo (IX), Lívia Bajanová (VI) a zoológia - Alexandra Kunkelová (VII), Nina Rosinská (VI) a Laura Krúpová (VII).

V okresnom kole našu školu reprezentovali Veronika Škoríková, Laura Mišutová, Timotej Škreňo, Alexandra Kunkelová a Nina Rosinská. Laura Mišutová (geológia) sa umiestnila na prvom mieste a postupuje do krajského kola. Timotej Škreňo (botanika) sa umiestnil na treťom mieste. Všetkým za šírenie dobrého mena školy ďakujeme! Srdečne gratulujeme a Laure držíme v ďalšom kole palce!

V krajskom kole nás Laura reprezentoval statočne a pozbieraný počet bodov jej stačil na siedme miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme všetkým veľa chutí súťažiť aj budúci rok. 

 

školské kolo sa konalo 28. 2. 2018

V troch odbornostiach sa zapojili 4 žiaci 8.-9. ročníka. Úspešní riešitelia boli Andrea Káčerová (IX.) v odbornosti zoológia, Timotej Škreňo (VIII.) v odbornosti botanika a Filip Škorík (IX.) a Sofia Dzianová (VIII.) v odbornosti geológia. Srdečne gratulujeme.

Do okresného kola postupujú Andrea Káčerová, Timotej Škreňo a Filip Škorík. Držíme palce.

 

Okresné kolo sa konalo 11. apríla 2018. 

Naši žiaci boli veľmi úspešní.

V odbornosti botanika sa Timotej Škreňo umiestnil na 1. mieste.

V odbornosti geológia sa Filip Škorík umiestnil na 1. mieste.

 V odbornosti zoológia sa Andrea Káčerová sa umiestnila na 2. mieste.

Všetci traja žiaci postupujú do krajského kola. Gratulujeme! Ďakujeme všetkým za krásnu reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole!  

 

Krajské kolo sa konalo 9.mája 2018 v Nitre. Naši žiaci v ťažkej konkurencii získali cenné skúsenosti a Filip Škorík obsadil 7. miesto v odbornosti geológia, Andrea Káčerová 10. miesto v odbornosti zoológia, Timotej Škreňo 11. miesto v odbornosti botanika. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

PaedDr. Mária Kuťková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria