Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

29. marca 2019 sa žiaci našej škole zapojili do  medzinárodnej akcie zameranej na podporu rozvoja čítania detí Noc s Andersenom. Akcia sa konala už tretíkrát a  zúčastnili sa jej žiaci 7. ročníka. Všetci sme sa stretli večer o 18.00 hodine v knižnici a netrpezlivo sme čakali na hosťa, ktorý nás mal navštíviť. A dočkali sme sa. Prišiel sám pán Andersen. Mali sme možnosť položiť mu pár otázok a dozvedieť sa veľa zaujímavostí z jeho života.                                  Potom sme sa rozdelili do tímov. Počas celého večera sme mali možnosť získavať body v rôznych súťažiach, ako napríklad vedomostný kvíz o rozprávkach, hľadanie pokladu v areáli školy, lúštenie citátu napísaného morzeovkou, čítanie a následne dramatizácia rozprávky Cisárove nové šaty, nočný futbalový zápas. Tvorili sme aj básne na dané slová a spoločne sme spravili plagát, ktorý zdobil našu chodbu. Tento večer sme prežili kopec zábavy a odniesli sme si všetci pekné zážitky.

R. Rajtarová a I. Lakušová žiačky 7. ročníka

Od piatku 23. marca 2018 od 18.30 hod. do soboty rána 24. marca 2018 sa v školskej knižnici uskutočnilo podujatie medzinárodného významu zamerané na podporu detského čítania Noc s Andersenom. Tento rok sa zapojili žiaci siedmeho ročníka.

 

Podujatie Noc s Andersenom sa každoročne organizuje v knižniciach a školách mnohých krajín. Je oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2. apríla na výročie narodenia H. CH. Andersena. Noc s Andersenom je podujatie, ktoré prvýkrát zorganizovala Knihovna B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti v roku 2000. Noc s Andersenom je jednou z najatraktívnejších aktivít knižníc, ktorou je podporovaný záujem detí o knižnice a čítanie. Podujatie na Slovensku  koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Partnermi sú RTVS Rádio Regina a Vydavateľstvo Slovart.

 

Tento školský rok to bol druhý ročník tohto podujatia v našej základnej škole. Siedmaci sa stretli s pánom Andersenom, ktorý im porozprával o svojom živote a tvorbe. Po celý čas pracovali v skupinách a zbierali body za rôzne aktivity - kvíz o H. CH. Andersenovi, čítanie rozprávky, dramatizácia rozprávky, hádanky, nočné hry a hľadanie pokladu na dvore základnej školy. Okrem toho vytvorili báseň o pre nás všetkých zúčastnených nezabudnuteľnej noci a kreslený vtip ako pozdrav pre iných žiakov našej školy.

 

Počas noci sme sa zapojili aj do online súťaže o nové knihy do školskej knižnice. Ako odmenu za zapojenie sa do súťaže žiakom poslalo vydavateľstvo Slovart knihu do školskej knižnice.

 

Celý večer sa niesol v duchu zábavy a všetci sa s radosťou zapojili do všetkých pripravených aktivít. Najviac bodov sa podarilo získať skupine Shrekovia a Fiony. Blahoželáme k úspechom aj skupine Popolvári a Popoluška, a skupine Päť prasiatok. Ďakujeme siedmakom za krásne zážitky.

Ako to bolo si môžte pozrieť aj na krátkom videu https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=C0AGo3QtMUg

 

Mgr. Alena Rapavá, PaedDr. Mária Kuťková

 

Dňa 31. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom „Noc s Andersenom“.  Je to jedna z akcií, ktorá vyšla z iniciatívy českých knižníc ešte v roku 2000 a je zameraná na podporu čítania u detí, na poukázanie toho, aké dobrodružné môže byť čítanie.

Aj žiaci siedmeho ročníka spolu s p.uč.Rapavou a p. uč. Kuťkovou prežili nočné dobrodružstvo v podobe čítania rozprávok, súťaží, hier a prekvapení. Boli rozdelení do štyroch družstiev, jednotlivé družstvá s názvami Toasters, Päť statočných, Minimouse a Ružoví Panteri sa svojich súťažných úloh zhostili naozaj bravúrne a tak  právom získali sladkú odmenu. Na začiatku sme si pripomenuli, kto to vlastne Hans Christian Andersen bol a aký mal život. Nasledoval kvíz, v ktorom si mohli deti preveriť svoje vedomosti zo Slovenského jazyka, čo zvládli naozaj výborne. Neskôr prišlo na rad čítanie rozprávky „Cisárove nové šaty“, po skončení čítania deti dostali za úlohu zdramatizovať túto rozprávku. Ako aj pri iných aktivitách, aj tu sme si užili kopec zábavy a úsmevných situácií. Určite zaujímavé boli aj rôzne hry v areáli školy ako napríklad nočné hľadanie pokladu a  futbal na multifunkčnom ihrisku. No najväčší zážitok bol spánok (alebo „nespánok“)  v priestoroch školskej knižnice. Veď to vlastne bola premiéra v histórii školy! Aj keď sme ráno odchádzali unavení, všetci sme sa zhodli, že na túto čarovnú noc budeme ešte dlho spomínať a určite si ju chceme ešte niekedy zopakovať.

Mgr. Alena Rapavá, triedna učiteľka VII. triedy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria