Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Úspechy v raketovom modelárstve

Dňa 29. 5. 2019 sa na letisku Aeroklubu Slávnica, pri Dubnici nad Váhom, konala súťaž Svetového pohára raketových modelárov. Súťaže sa zúčastnili modelári z ôsmych štátov. Keďže sa jedná o súťaž svetového pohára,súťažia spolu juniori so seniormi. Náš Klub raketových modelárov Sľažany reprezentovali traja juniori, členovia krúžku raketových modelárov pri ZŠ v Sľažanoch, Roland Ševce, Simon Farkaš a Erik Polyák. Za mimoriadne nepriaznivého počasia / silný , nárazový studený vietor/ chlapci bojovali statočne a za vzornú reprezentáciu im srdečne ďakujeme.
 Elena HALAMOVÁ   Josef ŘÍHA   vedúci modelárskeho krúžku   

            

        V školskom roku 2018/2019  Klub raketových modelárov  usporiadal 22.-23.9.2018 na letisku Aeroklubu Nitra - Janíkovce  súťaž "Slažianska raketa 2018",v ktorej  Roland Ševce obsadil 4. miesto a Simon Farkaš 6. miesto v kategórii S6A juniori.

        Dňa 16.2.2019 usporiadali 1. kolo  "Školskej súťaže raketových modelárov", ktoré sa konalo  v KD v Sľažanoch  1.miesto Roland Ševce, 2. miesto Simon Farkaš, 3.miesto D. Leckéši

       Dňa 6.4.2019 na letisku Aeroklubu Nitra - Janíkovce usporiadali súťaž "Slažiansky streamer",  kde v kategórii S6A juniori sa naši žiaci umiesnili: Roland Ševce na 2. mieste, Simon Farkaš na 5. mieste, Michal Vrábel ma 7. mieste, Erik Polyák na 8. mieste a Dominik Leckéši na 9. mieste.

       V tomto školskom roku sa plánujú zúčastniť na ďalších súťažiach:

29.5.-31.5.2019 - Svetový pohár v raketovom modelárstve spojený s Majstrovstvami Slovenska v Dubnici: Roland Ševce, Simon Farkaš 

1.6. 2019 Svetový pohár v Krakove : Roland Ševce

26.-28.7.2019 Majstrovstvá Slovenska Humenné : Roland Ševce

24.8 -1.9.2019 Majstrovstvá Európy v BUZAU v Rumunsku: Roland Ševce

 

Školský rok 2017/2018

            

V dňoch 28. 7. – 6. 8. 2018 sa v poľskom Wroclaweku uskutočnili MAJSTROVSTVÁ SVETA raketových modelárov. Celkove sa majstrovstiev zúčastnilo 21 štátov z celého sveta, z toho 112 juniorov a 158 seniorov.

    Našu Slovenskú republiku reprezentovalo 8 juniorov a 9 seniorov. Na základe vynikajúcich výsledkov v roku 2017,  Majster Slovenska v Prievidzi  , 1. miesto nominačná súťaž v Partizánskom  a  6. miesto nominačná súťaž v Nitre, sa do štátnej reprezentácie prebojoval aj junior Roland ŠEVCE, žiak ZŠ v Sľažanoch, člen modelárskeho krúžku a člen Klubu raketových modelárov v Sľažanoch.

    Roland súťažil v kategórii S3A raketa s padákov. V silnej konkurencii naše trojčlenné slovenské družstvo juniorov obsadilo 10. miesto.

   Rolandovi blahoželáme k účasti na uvedených majstrovstvách a veríme, že sa modelárskej činnosti bude venovať i naďalej , využívať získané skúsenosti a úspešne reprezentovať obec, školu a náš klub v ďalších súťažiach a v ďalších súťažných kategóriách.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria