Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu 2020/2021

Pekný slnečný októbrový deň sme venovali pobytu na čerstvom vzduchu. Aj tento školský rok sme sa (napriek všetkým prekážkam) zapojili do aktivít Európskeho týždňa športu. Boli sme aktívni a pri dodržaní všetkých opatrení sme tento deň venovali pohybu. Jednotlivé triedy izolovane prešli cez štyri športové stanovištia - hod šiškami do vedra, kolky, preskoky cez švihadlo a skok do diaľky. 

Usmiate oči a veselý smiech nás sprevádzali celým dňom. Užili sme si slnečný deň, dopriali vitamín D a veľa pohody, všetci sme zvíťazili a urobili niečo pre svoje zdravie.       

 

 

Posledný septembrový deň 2019 sme u nás v škole venovali športu. Už štvrtý krát sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorého hlavnou témou je „#BeActive“, teda buď aktívny, nielen počas nášho podujatia, ale počas celého roka.

     Naše podujatie "Spolu to dokážeme" sa nieslo v duchu spojených síl všetkých našich žiakov. Vyzvali sme žiakov, aby sme spoločným štafetovým behom prekonali 2019 metrov. Zapojili sa žiaci 1. až 9. ročníka, aj niektorí učitelia. 

Na otázku od prváčika: "Vyhrala si?" môžme odpovedať: "Áno, všetci sme vyhrali!" Zo žiakov v tento deň prítomných v škole sa rozhodli nezapojiť len dvaja.

     Vzdialenosť, ktorú sme chceli zvládnuť, sme prekonali 12-krát. Žiaci z prvého stupňa prebehli 2019 metrov 3-krát. Žiaci z druhého stupňa prebehli 2019 metrov 9-krát.

     Celkový počet kôl na našej bežeckej dráhe bol 122. To znamená 24 400 metrov! Túto vzdialenosť sme zvládli za 1 hodinu, 26 minút a 21 sekúnd!

     Odhadli sme, že sme všetci spoločne urobili 20 050 krokov! 

     Rozohnali sme mraky na oblohe a slniečko nás sprevádzalo počas celej prvej celoškolskej štafety. Tešíme sa na budúci ročník Európskeho týždňa športu.

 

 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.   

 

   V tomto školskom roku sme sa po tretí krát  zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorý je organizovaný Národným športovým centrom spolu s Ministerstvom školstva SR. Cieľom tejto aktivity je motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach a iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu.

     Tento deň sme navyhlasovali žiadnych víťazov, pretože sme vyhrali  všetci, ktorí sme sa  hýbali a tým urobil niečo pre svoje zdravie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria