Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Výchovné koncerty

 

Pre doplnenie a spestrenie vyučovania realizujeme v škole výchovné koncerty.

Dňa 10.mája 2016  zavítali do našej školy žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Pripravili si pre nás výchovný koncert, na ktorom odznelo veľa krásnych piesní a skladieb.
Koncertom sprevádzala pani učiteľka Molnárová zo základnej umeleckej školy,  ktorá postupne predstavila našim žiakom jednotlivé hudobné nástroje. Žiaci si vypočuli hru na keyboarde, akordeóne, na niektorých dychových nástrojoch, gitare, či na  neobvyklom bicom hudobnom nástroji kachon, ktorý bol súčasťou hudobného doprovodu piesne „The hotel California“.

Veríme, že naši žiaci si odniesli z koncertu nielen veľa vedomostí, ale aj nádherných pocitov z umeleckého prejavu detí a učiteľov zo ZUŠ v Zlatých Moravciach.

 

28. apríla mali naši žiaci výchovný koncert na rôzne témy. Hovorené- veľmi poučné slovo bolo sprevádzané hudbou. Známe piesne si spolu s učinkujúcimi zaspievali aj naše deti Pre žiakov 1. -5. ročníka bol prezentovaný  hudobno-vzdelávací program aj zvieratá sú živé bytosti zameraný na aktuálnu problematiku ochrany zvierat, s cieľom prebudiť v deťoch cit pre zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám. Žiakom sa koncert páčil a aktívne sa do programu zapojili, šo si môžte pozrieť na krátkych viedách.

https://www.youtube.com/watch?v=RgdmsTC2hFg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=uvpMUiGGt80&feature=youtu.be

Pre žiakov 6. - 9. ročníka hudobno-vzdelávací antidiskriminačný program buďme ľudia so zameraním hlavne na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýkal tém ako napr. otrokárstvo, ľudské práva obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva detí....

16. novembra sa uskutočnil, v spolupráci s Občianskym združením Škola života, koncert na tému  Prvá pomoc pre žiakov prvého stupňa, pre žiakov druhého stupňa stupňa na tému - Ako zachrániť. Okrem príjemnej zábavy sa deti za pomoci pracovníčky záchrannej zdravotnej služby zoznámili s tým ako postupovať v prípade  záchrany zraneného. Začína to zavolaním na tiesňovú linku, cez inštrukcie až k záchrane života. Názorné ukážky si mohli deti vyskúšať na figuríne. 

              

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria