Rada školy

Rada školy

Nedeľa 28. 2. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Statistics

Počet návštev: 1768062

           NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY

Vážení rodičia a žiaci,

od 1. marca do 5. marca 2021 budú jarné prázdniny. Prajeme vám všetkým príjemné prežitie a oddych od školských povinností.

Ak sa neudejú žiadne zmeny, po dohode so zriaďovateľom máme v úmysle od 8. marca 2021 obnoviť prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.-4.roč. O aktuálnych zmenách vás budeme včas  informovať.

Pred nástupom nebudeme opäť zisťovať záujem o nástup do školy, o ŠKD a obedy, budeme brať údaje zo začiatku februára. Ak sa u vás niečo zmenilo, oznámte to prosím vás vášmu triednemu učiteľovi.

 

Novinky

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria