Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

Literárne súťaže

Najkrajšie vyznanie matke

Tak ako každý rok aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Najkrajšie vyznanie matke, ktorú oraganizuje Mestské kultúrne stredisko Šurany. Súťaž prebieha v dvoch kategóriach - poézia a próza. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci 7. ročníka. Boli zaslané básne L. Krúpovej, T. Krajčiovej a V. Gutmanovej.

Venovanie_mame_-_Laura_Krupova(1).pdf Mami__mame_-_Timea_Krajciova(1).pdf Moja_mama_-_Vanesa_Gutmanova(1).pdf

 

šk. rok 2017/2018

Nebuď otrok drog

 

Nebuď otrok drog je literárna súťaž, ktorú vyhlásila Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je podporiť aktivity, ktoré majú viesť k predchádzaniu užívania návykových látok a informovať o ich rizikách.

Úlohou žiakov bolo tvorivo stvárniť odpoveď na otázku: „Ako by mi drogy skomplikovali život.“ a zamerať sa na to, o čo všetko by ste ako užívatelia drog (ne)dobrovoľne prišli. 

Do súťaže boli zaslané práce Vanesy Pajerovej z 9. ročníka  Vanesa_Pajerova.pdf a Patrície Národovej z 8. ročníka. Patricia_Narodova.pdf

 

Komenský a my

Komenský a my je literárna súťaž, ktorú každoročne vyhlásuje Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom súťaže je poukázať na dôležitosť ochrany prírody. Žiaci mali možnosť vyjadriť sa  formou úvahy na tému Človek a príroda. Do súťaže bola zaslaná práca Niny Krtovej z 9. ročníka.

 

Rozprávková Žilina 2016

Rozprávková Žilina je literárna súťaž, ktorú vyhlásilo Krajské kultúrne stredisko Žilina. cieľom súťaže bolo vytvoriť u detí pozitívny vzťah k rozprávkam a snaha o napísanie literárneho textu, ktorý mal mať znaky rozprávky. Do súťaže sa zapojila žiačka 7. ročníka Barbora Krajčiová s literárnou prácou Putovanie za kvetinou uzdravenia. Putovanie_za_kvetinou_uzdravenia.pdf

Práva detí očami detí

Ide o 2. ročník celoslovenskej literárnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Celý projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. 

Literárnej súťaže sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka, ktorí mali na výber z troch tém. Zaslané boli tri práce žiakov 8. ročníka, každá na danú tému.                                                                                                                                                        

1. téma: Keby som bol prezidentom sveta - Marek Ďurica

 2. téma: Kto mlčí, keď sa deje zlo, stáva sa spolupáchateľom zla - Nina Krtová,

3. téma: Mama, otec - a čo deti? - Vanesa Pajerová 

Prava_deti_ocami_deti.pdf

SAŽP v Banskej Štiavnici vyhlásila 5. ročník literárnej súťaže "Múdra príroda" s témou na rok 2017 " Neboj/í/me sa hávede?!

Do súťaže sa zapojila L. Mišutová, žiačka 6. ročníka  s prácou pod názvom " Pavúk"

Najkrajšie vyznanie matke

Najkrajšie vyznanie matke je literárna súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci Nitrianského kraja. Vyhlasovateľom súťaže bolo Mestské kultúrne stredisko Šurany. Do literárnej súťaže bola poslaná práca Viktórii Polyakovej z 8. ročníka.  NAJKRAJSIE_VYZNANIE_MAME.pdf

Kľúče od zlatého mesta.

Kľúče od zlatého mesta je celoslovenská literárno-výtvarná súťaž, ktorá je určená žiakom základných škôl.Súťaž vyhlásila Základná škola na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach pod záštiou primátora Dušana Husára v spolupráci s MSKŠ.

Do súťaže boli zaslané práce žiakov 7. ročníka - Barbory Krajčiovej  Barbora_Krajciova_-_Vyznanie_Velciciam.pdf

 a Mária Zelinku Mario_Zelinka_-_Slazany.pdf

Čítame s Osmijankom

Čítame s Osmijankom je celoslovenská čitateľská súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Tento rok sa do nej zapojili žiaci 3. až 5. ročníka. Súťaž trvala od októbra do apríla. Počas tohto obdobia sa žiaci oboznamovali s tvorbou slovenských spisovateľov a svoje postrehy vyjadrovali formou ilustrácií, tajničiek, odpovedí na dané otázky a vlastnou tvorbou. Osmijanko naučil žiakov navštevovať knižnicu, siahnuť po knihe a čítať s porozumením.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria