Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

Recitačné súťaže šk. rok 2019-20

Šaliansky Maťko

16. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. 27. ročník súťaže sa opäť niesol v slávnostnom duchu. Každý zúčastnený žiak sa snažil predniesť svoju povesť čo najlepšie, no víťazom mohol byť len jeden z každej kategórie. Porota sa po neľahkom rozhodovaní dohodla a v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 16. januára 2020 nás budú reprezentovať títo žiaci.

            1. kategória: žiaci 2. – 3. ročníka   nebolo udelené 1. miesto

            2. kategória: žiaci 4. – 5. ročníka   Terézia Lakušová    5. ročník

            3. kategória: žiaci 6. – 7. ročníka    Viktória Ferencová  7. ročník

16. januára sa konalo na Základnej škole Mojmírova Zlaté Moravce okresné kolo  v prednese povestí Šaliansky Maťko, kde nás reprezentovali Terézia Lakušová a Viktória Ferencová. Terézia Lakušová úspešne reprezentovala našu školu a vo svojej kategórii sa umiestnila na 1. mieste, a tak postúpila do krajského kola.  Gratulujeme !

           

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

5. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci sú rozdelení do 3 kategórii. Súťažiť mohli v prednese poézie a prózy. 

Na prvých miestach sa umiestnili nasledujúci žiaci:

1. kategória: žiaci 2. - 4. ročníka: poézia: Haily Rose Mellon - 2. ročník

                                                     próza: Adela Krúpová - 2. ročník

2. kategória: žiaci 5. - 6. ročníka: poézia: 1. miesto nebolo udelené

                                                     próza:  Ján Karáč - 6. ročník

3. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka: poézia: 1. miesto nebolo udelené

                                                     próza: Sofia Šimonová

Žiaci umiestnení na prvých miestach nás budú reprezentovať v okresnom kole dňa 16. marca 2020 na Základnej škole Pribinova Zlaté Moravce.

 

     

   

               

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria