Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

Výtvarné súťaže

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže:

"Biblia očami detí a mládeže". Spoločnou témou súťaže bola "vernosť Pánovi", žiaci čerpali námety z Knihy Rút, Prvej knihy kráľov a Evanjelia podľa Matúša. 

Za 2. kategóriu boli vybrané práce žiakov: Jakub Huňady (I.), Lara Hanzlíková (I.) a Tereza Géciová (II.).

Za 3. kategóriu boli vybrané práce žiakov: Eva Rajtarová (III.), Nelly Zuzulová (III.) a Martin Katrušin (IV.).

Za 4. kategóriu boli vybrané práce žiakov: Alexandra Drgoňová (VI.), Nina Rosinská (VI.) a Roman Hrúzik (VI.).

Za 5. kategóriu boli vybrané práce žiakov: Ema Zachenská (VII.), Karin Huňadyová (VII.) a Rebeka Rajtarová (VII.).

                                                                                                                                             Mgr. Mária Šlosárová

Krajskej výtvarnej súťaže žiakov so zdravotným znevýhodnením Nitrianskeho kraja, pod názvom "Moje Slovensko". Za odoslané práce  získali čestné uznanie.

Chutné maľovanie, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora. Žiaci maľovali výkresy na  rôzne témy: Chlieb a pečivo, Ovocie a zelenina z našich záhrad, Mlieko od slovenských kravičiek. Do súťaže sme poslali práce detí :K.Rajtara, T. Hrúzikovej, P. Rajtara z 3. ročníka.S. Ivaničková, D. Ivaničková, H. Fazekašová,B. Szegényová zo 4. ročníka

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka.Ľudia si želajú krásne prežitie vianočných sviatkov, plné pokoja a radosti. Tí ktorí sú vzdialení si píšu vianočné pozdravy. Žaci našej školy vyzdobili chodbu krásnymi výtvarnými prácami s názvom Zimná krajina

Vesmír je nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých stále záhadný. Svoju predstavu o vesmíre  maľovali žiaci z 1. stupňa a piataci. Najkrajšie práce sme poslali do súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizuje CVČ v Zlatých Moravciach. Cenu za najkrajšiu prácu si odniesla Lenka Zelinková z 5. ročníka.

Rozprávka je vďačnou témou nielen na počúvanie, ale aj na výtvarné spracovanie. Žiaci prvého až tretieho ročníka kreslili rozprávky od  Pavla Dobšinského. Práce sme posielali do  časopisu Slniečko a súťaž mala názov " Neodíď nám rozprávočka".

 

Svoje výtvarné schopnosti deti ukázali aj pri maľovaní na tému "Aká je naša škola". Zapojili sa žiaci 1. aj 2. stupňa. Za najkrajšie boli vybrané práce od Martina z 3. triedy a Lívie z 5. triedy. Kresba Lívie bola vybraná spoločnosťou CBS - maľované cyklomapy Tekov deťom, za čo jej bol udelený diplom- pre mladého umeleckého tvorcu

   

i

 

"Biblia očami detí a mládeže"  - predmetom súťaže pre tento rok bolo Evanielium podľa Marka

s témou Poslušnosť Božiemu hlasu. Do súťaže bolo poslané spolu 5 prác od autorov: Nina Krtová 9. trieda, Daniela Ivaničková, Hana Fazekašová, KLára Gubrianska, Barbora Blehová 3. trieda

 

Počas mesiaca december sme si rôznymi výtvarnými  technikami pripomínali vianočný čas. Naši žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, v školskom klube tvorivo pracovali na svojich výtvarných dielach, ktoré boli skutočne krásne.Výtvarné práce boli vystavené a zdobili prietory školskej chodby.

 

Žiaci sa aktívne zapojili do výtvarno-edukačného projektu „Od stromu k zošitu“, ktorý organizuje štátny podnik LESY SR

Deti mali za úlohu vytvoriť práce s námetom súvisiacim s prírodou, lesom, lesníkmi a ich povolaním či lesnou zverou.

Odoslané boli práce týchto detí: 1. ročník- S Zachariašová, Z Stuchlá, D Račáková, 2. ročník- T Hrúziková, N Ondrušková,            K Rajtar,  3. ročník- S Ivaničková, D Ivaničková, K Gubrianska, 4. ročník- S Jankovičová, S Kuťková, B Gubová,                                  5. ročník- L Bajanová, N Rosinská, R Hrúzik,  6. ročník- L Krúpová

                                                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria