Rada školy

Chemická olympiáda Olympiády v cudzích jazykoch Knižné kamarátstva iBobor Biologická olympiáda Jazykový kvet súťaž v cudzom jazyku Geografická olympiáda A Slovo bolo u Boha Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/21 Botanická olympiáda 2019/2020 Brána jazykov otvorená Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov Všetkovedko Envirootázniky  Botanická olympiáda 2018 - 2019 Biblická olympiáda Literárne súťaže Recitačné súťaže šk. rok 2019-20 Záchrana som ja Pytagoriáda Matematický KLOKAN Prehliadka detských súborov Hovorme o jedle Výtvarné súťaže Slávik Slovenska Slávik Slovenska 2017 Súťaž DFS Zvonky - Nitra 2018 Hravo ži zdravo Dejepisná olympiáda 2017/18 vedomostná súťaž o olympizme pre ZŠ Európa v škole Súťaž v zručnosti SOUpolytechnická ZM O škole

Súťaže a olympiády

A Slovo bolo u Boha

Tento rok sme sa po prvý krát zapojili do recitačnej súťaže "A Slovo bolo u Boha". Organizátorom a hostiteľom bola ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch.

Našu školu reprezentovali žiačky Terézia Lakušová z 5. ročníka, Viktória Ferencová a Linda Kunová zo 7. ročníka.

Zúčastnení žiaci boli rozdelení do kategórií, podľa toho, či si vybrali poéziu alebo prózu a taktiež podľa veku žiakov. 

Po registrácií účastníkov bola sv. omša, v ktorej pán farár povzbudil všetkých žiakov a zaželal im veľa úspechov.

Po sv. omši nasledoval príhovor organizátorov a zhrnutie základných pravidiel a tiež účastníkov privítal riaditeľ ZŠ sv. Don Bosca, Mgr. Peter Gajdoš. Milými slovami všetkým poďakoval za snahu a ochotu čítať a učiť sa, povzbudil ich a pripomenul im, že ešte skôr, než súťaž začne, sú všetci víťazmi, pretože sa rozhodli naučiť sa niečo navyše.

A potom už začala samotná súťaž, počas ktorej sa odprezentovali všetci zúčastnení žiaci. Po obednej prestávke nasledovalo vyhodnotenie a hoci sa naše žiačky neumiestnili, ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                                                  Mgr. Mária Šlosárová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria