Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Týždeň boja proti drogám

 

Týždeň proti drogám 2019

      Prevencii drogových závislosti sa venujeme v priebehu celého školského roka a to v rámci významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako je Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň bez fajčenia, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.  

      Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

      Spojili sme dve aktivity a v rámci našich "výziev" sme vyzývali žiakov, aby vyjadrili svoj postoj k drogám. Odmietavý postoj k drogám mohli vyjadriť v pondelok - obliecť sa vo farbách školy - do modrej, v utorok - obliecť sa rovnako ako kamarát, v stredu - nosiť slnečné okuliare, vo štvrtok - mať kravatu, motýlika, šatku alebo šál, v piatok - obliecť sa do kostýmu obľúbeného rozprávkového hrdinu. Je jasné, že naši žiaci majú vlastný názor. Ako tento bláznivý týždeň prebiehal môžete vidieť vo fotogalérii. 

PaedDr. Mária Kuťková

 

 

 

Týždeň boja proti drogám 19. - 23. 11. 2018

 Európsky týždeň boja proti drogám pripadol tento rok na tretí novembrový týždeň. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog – znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách medzi deťmi a mladými ľuďmi.

Prevencia začína výchovou, šírením informácií o nebezpečenstvách drog nielen pre samotného jedinca ale i pre komunitu.

Tento rok sme v škole bojovali proti drogám každý deň v týždni inak. Žiaci dostali výzvu v anglickom jazyku, aby vyjadrili svoj postoj k drogám a ak sa odmietavo stavajú k užívaniu drog, aby to dali najavo: v pondelok bláznivým klobúkom, v utorok bláznivými ponožkami, v stredu červeným oblečením, vo štvrtok športovým dresom obľúbeného športového tímu a v piatok bláznivým účesom. Nebolo podmienkou, aby sa zapojili povinne všetci. Kto chcel dať najavo svoj názor, v jednotlivé dni sa vyjadril svojím oblečením. Ako to dopadlo môžete vidieť vo fotogalérii. Myslím, že žiaci vedia dať najavo svoje názory a ešte sme sa aj zabavili.

Žiaci siedmeho a deviateho ročníka sa zapojili aj do internetovej súťaže Nebuď otrok drog na stránke nebudotrokdrog.sk.

PaedDr. Mária Kuťková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria