Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Medzinárodný deň školských knižníc 2019

Medzinárodný deň školských knižníc 28.10. 2019

Naša škola sa pravidelne zapája do aktivít k príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. 15. ročník celoslovenského projektu mal tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Inšpiráciou bola tvorba Jozefa Gregora Tajovského, my sme sa konkrétne zamerali na starootcovský cyklus.

Počas celého dňa sa v školskej knižnici vystriedali žiaci všetkých ročníkov, pričom boli pre nich pripravené aktivity.

Každú hodinu otvorili žiaci A. Kunkelová, I. Lakušová a T. Valuška prezentáciou o danom autorovi, ktorú si pripravili z dostupných materiálov v našej knižnici.

Hodiny na 1. stupni pokračovali v aktivite „Veľkí čítajú malým“, kde si naši žiaci mohli vypočuť prózu Prvé hodinky v podaní L. Mišutovej, N. Rajtarovej, R. Rajtarovej a K. Huňadyovej a na základe prečítanej ukážky, či už ilustráciou alebo krátkym rozprávaním napísali svoj vzťah k starým rodičom.

Žiaci 2. stupňa sa taktiež oboznámili s tvorbou J. G. Tajovského a to konkrétne poviedkou Mamka Pôstková a jeho posolstvo sa snažili aplikovať aj do súčasnosti, či už formou úvahy, básní, rozprávania. Našim cieľom bolo aby si žiaci uvedomili, že poctivosť, pracovitosť a zodpovednosť sú dôležité hodnoty aj v súčasnom živote.

Deviatakom sa podarilo vytvoriť plagáty s tvorbou a kresbou  J. G. Tajovského. Práve oni nám ukončili pekný deň strávený v našej knižnici bohatej na rôzne druhy literatúry.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria