Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Výzvy - Challenges 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 pokračujeme v našich výzvach. Výzvy budú realizované prostredníctvom nástenných panelov alebo cez školský rozhlas. Pravidelne vás budeme informovať, aké výzvy sme vyhlásili. Tejto milej povinnosti sa ujali naši deviataci, ktorí v spolupráci s vyučujúcimi cudzích jazykov budú vymýšľať stále nové a nové výzvy.

Vo štvrtok 26.9. žiaci Jaimie Pot a Andrej Vaňo z deviateho ročníka vyhlásili prvú výzvu. Žiaci mali odpovedať na jednoduchú otázku: Na ktorých dvoch svetadieloch sa používa najviac jazykov? Žiaci mali na lístočky napísať správnu odpoveď aj so svojim menom. Dievčatá zo 7.ročníka - Linda Kunová a Viktória Ferencová tieto lístky vyzbierali. Na druhý deň p,uč. Rapavá za prítomnosti deviatakov vylosovala troch výhercov, ktorí správne odpovedali na otázku. Stali sa nimi: Kristína Krajčiová(5.ročník), Lenka Zelinková (6.ročník) a Karin Huňadyová (8.ročník).

Výhercom gratulujeme!!!

Druhou výzvou deviatakov pre žiakov školy bolo pozdraviť kamaráta v niektorom cudzom jazyku - pripomenuli sme si tak Európsky týždeň jazykov. V škole sme počuli pozdravy v anglickom, nemeckom, ruskom, talianskom aj maďarskom jazyku. 

Tretia výzva bola ekologická - na chodbách školy sa objavili farebné odpakové koše a deviataci vyzvali spolužiakov, aby správne triedili odpad. Pre našich žiakov to nebola vôbec ťažká úloha a odvtedy úspešne triedime.

Ďalšie výzvy sa prelínali celým novembrovým týždňom - v rámci Týždňa boja proti drogám - každý deň sme dali najavo svoj odmietavý postoj k drogám - jeden deň sme prišli oblečení rovnako ako kamarát, daľší deň sme nosili slnečné okuliare, mali sme kravaty, obliekli sme si modré šaty a na konci týždňa sme sa obliekli ako naša najobľúbenejšia rozprávková postava.  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria