Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Program Zippyho kamaráti

Tak ako je dôležité telesné zdravie detí, dôležité je aj duševné zdravie a duševná pohoda. Emocionálne zdravie je potrebné pre spokojný život a šťastie. Dospelí aj deti zažívajú v živote rôzne situácie. Kľúč riešenia problémov u detí je taký istý ako u dospelých. Čím viac spôsobov zvládania konfliktu vedia použiť, tým je šanca väčšia, že sa úspešne vyrovnajú s problémom. Zippyho kamaráti je program, ktorý podporuje emocionálne zdravie detí. Aj žiaci druhého ročníka sa  v školskom roku 2018/2019 zapojili a pracovali s týmto programom. Stretávali sa počas celého školského roka pravidelne, jedenkrát do týždňa. Program Zippyho kamaráti pozostával zo šiestich modulov. Každý modul začínal vlastným príbehom s ilustráciami a aktivitami, na ktoré sa deti veľmi tešili. Prostredníctvom hlavných postáv- chlapcov a dievčat a ich kamaráta lúčneho koníka Zippyho sa dostávali do rôznych situácií a hľadali vlastné riešenia problémov, ktoré boli nápomocné nielen im, ale zároveň rešpektovali aj ostatných. Zippy, ktorého sme si zhotovili, bol súčasťou života triedy, deti ho striedavo mali za odmenu aj doma.

Modul 1 Pocity - tu sa deti naučili pomenovať pocity- smútok, šťastie, zlosť, žiarlivosť, nervozita. Hovorili o tom, ako sa cítia v rôznych situáciách a hľadali cesty, ako sa cítiť lepšie

Modul 2 Komunikácia - učili sa ako počúvať druhých, požiadať o pomoc a vyjadriť, čo chcú povedať

Modul 3 - Vytváranie a strata priateľstva - to, že získať a udržať si kamaráta nie je jednoduché, si hovorili v tomto module, učili sa ako sa vyrovnať s odmietnutím a samotou

Modul 4 - Riešenie konfliktov - hlavnou témou bolo šikanovanie, ktoré si deti často zamieňali za bežné podpichovanie, poznámku na ich osobu

Modul 5 - Vyrovnávanie sa so zmenou a stratou- zamerali sa na zvládnutie malých a veľkých zmien

Modul 6 – Zvládame - zlepšenie schopnosti detí používať rôzne stratégie zvládania problémov v rozličných situáciách

Zhrnutie programu z pohľadu učiteľa:

 • radosť detí zo stretnutí
 • potreba rozprávať sa o probléme
 • lepšie vyjadrenie pocitov
 • deti boli schopné riešiť určité situácie samé
 • dokázali si vypočuť názor iného
 • vzájomne sa rešpektovali
 • zlepšila sa komunikácia niektorých detí
 • smelšie vystupovanie
 • zmenila sa klíma v triede

Reakcie detí:

 • Mala som rada, keď sme sa rozprávali o svojich pocitoch.
 • Páčilo sa mi, keď sme hrali scénky. Mala som Zippyho rada.
 • Zippy ma bavil. Naučil ma nehanbiť sa.
 • Mal som ho rád. Prestal som kričať. Zippy je dobrý kamarát.
 • Zmenil som sa, že sa nehádam.
 • Bavilo ma to, že teraz viem ako riešiť problémy. Páčilo sa mi, keď sme sa rozprávali.
 • Doma som začala viacej pomáhať.
 • Najviac ma bavila kúzelná škatuľka.
 • Pri niektorých situáciách som použila čarovné slovíčka.
 • Páčilo sa mi, keď sme sa rozprávali.
 • Bol dobrý kamarát a veľa nás naučil. Škoda, že zomrel.

 

         Mgr. Zdenka Rajtarová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria