Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Enviroaktivity

Hmyzie domčeky

                                                                                     

Budovanie hmyzieho domčeka dokáže z dlhodobého hľadiska obohatiť nielen prírodu a jej rovnováhu, ale aj tých, ktorí prispeli týmto dielkom. Učiteľom, ani žiakom našej školy nie je ľahostajný poznatok, že v súčasnej krajine hynie množstvo včiel a iného užitočného hmyzu, preto sme sa rozhodli užitočných pomocníkov nasťahovať do hmyzích hotelov. Šikovné ruky zmajstrovali drevené konštrukcie. Pani triedne učiteľky so svojimi žiakmi v rámci triednických hodín, vychádzok, postupne zhromažďovali materiál (slama, seno, šušky, drevené polienka, polienka s navŕtanými dieram, dierové tehly, nalámané konáre, prázdne makovice, trstinové steblá, duté stonky rastlín, kôru stromov). Hotové hmyzie domčeky sú rozmiestnené v blízkosti našich dažďových záhrad. Je ich osem. Niektoré sú chránené pletivom, aby sa z hotela nestalo kŕmidlo pre vtáky. A koho čakáme v hmyzom hotely? Zlatoočky, osičky, lienky sedembodkové, ucholaky, včely, čmeliaky, pestrice, ježka.

                                                           Mgr. Zdenka Rajtarová, koordinátor ENV

 

Recyklohry 2018/2019

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

V spolupráci so Zeleným vzdelávacím fondom Recyklohry priniesli novú úlohu "Cesta elektroodpadu", ktorá bola zameraná na množstvo elekrozariadení okolo nás. Žiaci pomocou dotazníka preskúmali svoje domácnosti a boli sami prekvapení, koľko elektrozariadení ich doma obklopuje. Dotazníky vypĺňali žiaci 2. až 9. ročníka. 

Žiaci z prvého stupňa vytvorili koláž domu. Do každej miestnosti nakreslili a nalepili výstrižok aspoň dvoch elektrozariadení, ktoré v danej miestnosti používame. 

Žiaci zo siedmej triedy spracovali údaje z dotazníkov a graficky ich vyhodnotili. Získané vedomosti o životnom cykle elektrozariadení odovzdali formou rovesníckeho vzdelávania svojim mladším spolužiakom v druháckej triede. Pripravili prezentáciu o životnom cykle elektrozariadení, zábavné úlohy o elektrospotrebičoch, spolu s druhákmi vytvorili plagát aj nástenku o životnom cykle elektrozariadení. 

Vyplnené dotazníky, spolu s plagátom, kolážou a fotografiami z rovesníckeho vzdelávania sme posielali do súťaže a Recyklohry našej škole pripísali zelené bodysmiley.

Pri vypĺňaní dotazníkov sme zistili mnoho zaujímavostí, napr. najviac žiakov z našej školy si nevie predstaviť svoj deň bez mobilného telefónu a malé pokazené elektrozariadenie väčšina žiakov zanesie na zberné miesto, ktoré máme aj u nás v škole. 

Mgr. Zdenka Rajtarová. PaedDr. Mária Kuťková

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria