Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Krúžky v školskom roku 2018-2019

Prírodovedný krúžok

V krúžku priateľov prírody sa stretávali žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka. Okrem pozorovania prírody, sme sa pripravovali na súťaže a olympiády, pozorovali sme trvalé preparáty, učili sme sa pripravovať preparáty z rastlinných pletív, robili sme zbierky herbárových položiek, žiaci si merali pulz a krvný tlak, vyrábali sme vianočné sviečky a domáce mydielka. Skúšali sme aj jednoduché chemické pokusy.   

                                                                                                                                          PaedDr. Mária Kuťková

Krúžok mladých zdravotníkov

Krúžok navštevovali žiaci 4. - 9. ročníka. V roku 2019 Červený kríž oslavoval 100té výročie svojho založenia, preto sme vyhľadávali aj informácie o historických udalostiach, ktoré viedli k založeniu tejto organizácie, dozvedeli sme sa o princípoch a náplni práce Červeného kríža vo svete aj na Slovensku. Venovali sme sa najmä praktickým ukážkam a nácviku prvej pomoci pri úrazoch a niektorých ochoreniach, čo žiaci využili na okresnej súťaži, kde v konkurencii mnohých škôl dokázali svoju šikovnosť a ochotu pomáhať tam, kde je to potrebné.                                                                                        

                                                                                                                                             PaedDr. Mária Kuťková

Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok v  školskom rou 2018-2019 navštevovalo 28 žiakov 1.-4. ročníka. Krúžok bol zameraný na rozvoj výtvarných zručností a tvorivosť detí. Výtvarné práce sme tvorili z netradičného materiálu, odpadového materiálu, ktorému deti svojou tvorivosťou dali nový vzhľad. Práce sme posielali do výtvarných súťaží a ostatné práce zdobili priestory školy.

Mgr. Eva Šlágorová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria