Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Prvá pomoc v školskom klube

  V piatok 14. júna 2019 žiačky zdravotníčky, ktoré pracujú v krúžku mladých záchranárov, ukázali spolužiakom v školskom klube detí ako poskytnúť prvú pomoc pri niektorých úrazoch, s ktorými sa môžu aj naši školáci cez prázdniny stretnúť. Ošetrovali slnečný úpal, krvácanie, zlomenú ruku, odreninu na kolenách a uloženie do stabilizovanej polohy. Na jednotlivých stanovištiach si deti zo ŠKD postupy ošetrovania aj vyskúšali a dúfame, že sa niečo užitočné aj naučili.   

 PaedDr. Mária Kuťková

 

 

 Aj v školskom roku 2017/2018 mladé zdravotníčky z krúžku mladých zdravotníkov predviedli ukážky prvej pomoci mladším spolužiakom v školskom klube detí. Ošetrovali zlomenú ruku, veľké krvácanie, mdloby a cukrovku. Predviedli aj zisťovanie vedomia, dýchania a učili spolužiakov uložiť človeka v bezvedomí, ktorý dýcha do stabilizovanej polohy. Zapojili do aktivít deti zo školského klubu aj pani vychovávateľky. Figuranti mali zamaskované poranenia, aby boli situácie reálnejšie. Zamerali sme sa na poranenia a ochorenia, s ktorými sa stretávame.  

 

V stredu 21.6. 2017 naše mladé zdravotníčky ukázali deťom v školskom klube základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci. Ošetrovali zranenia, s ktorými sa v letnom období často stretávame: odreniny, krvácanie z nosa, dehydratácia, úpal, zlomená ruka, veľké krvácanie pri porezaní sklom, popáleniny a tiež poranenie chrbtice.

Figurantky mali maskované zranenia, aby si deti vedeli predstaviť, ako asi reálne zranenia vyzerajú. Zdravotníčky - žiačky vysvetlili situáciu, pri ktorej k poraneniu došlo a zapájali otázkami aj deti zo školského klubu. Simulovali aj telefonické privolanie záchrannej služby.

Deťom sa aktivita páčila a my dúfame, že prázdniny budú pre všetky deti bezpečné a deti sa vyhnú akýmkoľvek poraneniam. Touto cestou chceme poďakovať pani učiteľke Kuťkovej, že si našla čas ukázať aj malým deťom ako reagovať v situácii, keď sa niečo podobné stane im alebo ich kamarátom. 

Kováčová Terézia, Valušková Vladimíra

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria