Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019

Zaľúbený Shakespeare

Dňa 19. júna sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Zaľúbený Shakespeare v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Predstavenie bolo zaujímavé a veľmi dobre spracované. Romantický príbeh  kombinovaný s prevlekovou komédiou a s ironickým pohľadom do zákulisia alžbetínskeho divadla ponúkol aj množstvo odkazov na históriu, dobové reálie a známe osobnosti tej doby. Cituje tiež iné známe shakespearovské tragédie, komédie či sonety. Aj keď dĺžka predstavenia bola tri hodiny, túto skutočnosť si v slede príbehu nikto ani nestihol uvedomiť.

tr.uč. Alena Rapavá, p.uč. Daniela Burčová, učiteľka SJL

 

Výlet do Topoľčianok a Zlatých Moraviec

 

14. júna sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili výletu do Topoľčianok a Zlatých Moraviec. Tento výlet bol odmenou za najviac vyzbieraného papiera na škole. V Topoľčiankach sme si prezreli okolie zámku a žrebčina, dobre padlo aj príjemné schladenie v parku. Potom sme sa presunuli do Zlatých Moraviec, kde sa konala tanečná show ZUŠ. Veľmi pekné tanečné kreácie sa nám páčili, a odmenili sme ich obrovským potleskom.Pevne veríme, že i v ďalších rokoch sa žiaci školy zapoja do zberu takouto účasťou a takým množstvom vyzbieraného papiera ako naši deviataci. Ďakujeme!!!

tr.uč.9.ročníka Mgr. Alena Rapavá

 

Výlet do Osvienčimu

Dňa 10. apríla  sme so žiakmi 8. a 9. ročníka navštívili poľské mesto Osvienčim.  Tu bol vybudovaný najväčší koncentračný tábor v Európe, kde bolo konečné riešenie židovskej otázky dovedené k tragickej dokonalosti. Medzi rokmi 1940 až 1945 tam Nemci povraždili milión sto tisíc ľudí. Prehliadli sme si najskôr prvú časť - Auschwitz, neskôr sme sa presunuli do časti Birkenau. Mali sme šťastie a mohli sme si vypočuť výklad v slovenčine. Prehliadka tábora trvala približne 5 hodín a bola naozaj náročná.Naša sprievodkyňa brala svoju prácu ako poslanie a aj pod vplyvom jej rozprávania o desivých zážitkoch sa mnohým z nás tisli slzy do očí. Takéto emócie v nás pretrvávali ešte veľmi dlhú dobu. Návšteva v nás zanechala naozaj silné dojmy a pomohla nám pochopiť, aký krutý a nezmyselný bol holokaust a aký nebezpečný môže byť pravicový extrémizmus.

Mgr. Alena Rapavá, tr. uč. 9.ročníka

Divadelné predstavenie - Anna Franková

Tento rok sa žiaci 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Novom divadle v Nitre. Žiaci mali možnosť pozrieť si divadelné spracovanie svetoznámeho príbehu o dospievaní a holokauste v podaní hercov - L. Korenej a I. Martinku. Prežili tak pekné dopoludnie obohotené nielen o estetický zážitok, ale  dozvedeli sa  aj o živote 13-ročného židovského dievčaťa Anny Frankovej, ktorá bola nútená ukrývať sa 2 roky počas 2.svetovej vojny.

Turistická vychádzka Zubria zvernica Topoľčianky

Dňa 5.6.2019  žiaci 1. -3.  ročníka navštívili Zubriu oboru. Po rannom kŕmení týchto divokých zvierat  sme si od ošetrovateľky  vypočuli výklad o spôsobe života  zubrov, ktorí sú v tejto obore. Potom sme sa po náučnom  turistickom chodníku vybrali spoznávať okolitú prírodu a živočíchy žijúce v okolitom lese. Po príjemnej prechádzke sme sa osviežili zmrzlinou v Topoľčiankach. Domov sme sa vrátili oddýchnutí a plní zážitkov.   

tr. uč. Mgr.E. Šlágorová, Mgr. Z. Rajtarová, Mgr. B. Karáčová

Návšteva Harmaneckej jaskyne

Dňa 5. 6. 2019 žiaci 8. ročníka navštívili národnú prírodnú pamiatku Harmaneckú jaskyňu. Je tvorená vápencami a možno v nej obdivovať Dóm pagod, Vysoký dóm a Bludný dóm. Doprevádzaní sprievodcom sme prešli 1412 schodov. Podarilo sa nám vidieť aj netopierov, ktorí v jaskyni zimujú. Na ceste k vchodu do jaskyne je vybudovaný náučný chodník s informačnými panelmi. Po príjemnej prechádzke v prírode očarení naším prírodným bohatstvom sme sa vrátili domov.    

tr. uč. PaedDr. Mária Kuťková

 Rajecká Lesná

5. júna 2019 žiaci 4.a 5. ročníka navštívili obec Rajecká Lesná. Prehliadli si jeden z najväčších betlehemov na Slovensku a gejzír. Potom ich čakal športový program, počas ktorého si vyskúšali streľbu zo vzduchovky, lukostreľbu, absolvovali rôzne lanové prekážky, súťaž - sparťanské deti, zahrali si maxi človeče a vyskúšali chodenie na chodúľoch. Súčasťou bola opekačka. Deti sa domov vrátili unavené, ale plné zážitkov.

tr. uč. Mgr. V. Klučková,  Mgr. D. Bačová

Návšteva kina v Zlatých Moravciach

Dňa 31.5.2019 ôsmaci a deviataci navštívili filmové predstavenie Daddy Cool v Zlatých Moravciach a príjemne tak strávili Deň detí v kruhu svojich spolužiakov, kamarátov a triednych pani učiteliek.

 Hrad Uhrovec

Dňa 2.10. 2018 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili národnú kultúrnu pamiatku rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka. Po kultúrnom zážitku sme si dopriali aj turistickú prechádzku na hrad Uhrovec. Aj napriek nepriaznivému sychravému jesennému počasiu sme výstup zvládli. Odmenou nám bola prehliadka zrúcaniny s pánom kastelánom, ktorý nás oboznámil s históriou hradu a jeho významom. Plní zážitkov sme sa tešili domov.

tr. uč. PaedDr. Mária Kuťková, Mgr. Alena Rapavá

 

 

Dejepisný workshop v Nitre

20.5.2019 sme sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili dejepisného workshopu Stretnutie s Veľkou Moravou. Začali sme návštevou starého divadla, kde sa nám prihovoril knieža Slavobor, porozprával nám o Veľkej Morave, o udalostiach a poukazoval nám rôzne predmety a zbrane z tohoto obdobia. Všetko sme si  mohli aj vyskúšať. Po predstavení sme peši prešli na Nitriansky hrad. Navštívili sme Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum a aj Kazematy. Spokojní a s novými zážitkami a vedomosťami sme nasadli do autobusu a cestovali domov.              L.B., A.D.           

Exkurzia - rodný dom M. R. Štefánika Košariská

V septembri sa žiaci 6. a 7. ročníkazúčastnili exkurzie zameranej na život Milana Rastislava Štefánika. Najskôr sme navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, ktoré je zriadené v jeho rodnom dome, bývalej evanjelickej fare. Prehliadka pozostávala s expozície, ktorá podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sme sa dozvedeli veľa o jeho súkromnom živote, záľubach, no njamä vojenskej, diplomatickej a politickej činnosti.                                                                                                                                                                                      Z múzea sme sa vybrali na Mohylu Milana Rastislava Štefánika. Hoci cesta vedie až k mohyle, my sme využili pekné jesenné slnečné počasie a spojili sme príjemné s užitočným. Exkurzia nám dala nielen veľa nových vedomostí, alej aj zážitkov.                                                                                                                                                                                      

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria