Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019

   Slovenská rodná dedina

            Naša ZŠ bola v tomto školskom roku spoluorganizátorom festivalu prehliadky detských folklórnych spevákov a folklórnych skupín Požitavia pod názvom "Slovenská rodná dedina." Článok o nej vyšiel aj v Slovenských národných novinách.                                                                                                                                    "O tom, že aj obce na Slovensku môžu vytvárať kvalitný priestor pre prezentáciu folklóru, svedčia mnohé festivaly či menšie prehliadky. Do veľkej rodiny folkloristov neodmysliteľne patrí aj obec Sľažany. Práve v tejto obci, vďaka hlavným iniciátorom Beáty Karáčovej - predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej Sľažany a miestnej učiteľky a folkloristky Monike Hruškovej, sa konal už druhý ročník prehliadky folklórnych skupín Požitavia a detských folklórnych spevákov. Podujatie dostalo do vienka krásny názov „Slovenská rodná dedina“. Myšlienka organizovania vlastnej nesúťažnej prehliadky reaguje na bohatú folklórnu činnosť a tradície Požitavia. „Jej dôležitou súčasťou je však predovšetkým vytvorenie priestoru na prezentáciu detských mladých talentov, pre ktorých takáto platforma na okolí jednoznačne absentuje“, uviedla jedna z hlavných organizátorov B. Karáčová. V úvode podujatia sa návštevníkom prihovorili starosta obce Sľažany Jozef Magát a predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec.
Vystúpenia detských spevákov neboli len akýmsi spestrením prehliadky dospelých skupín. Detskí sólisti boli rovnocennými partnermi, ktorí za doprovodu ľudovej hudby členov Detskej folklórnej skupiny Zlatňanka doslova mnohokrát vyrazili dych. Práve na podporu detských talentov by sa chceli zamerať aj ďalšie ročníky folklórnej prehliadky. Svoje kroje a zachované regionálne piesne predstavili Folklórne skupiny Chočanka a Volkovčanka, Rocháň, Spevácka skupina Nádej z Tekovských Nemiec a Sľažianka. Detskí speváci, ktorí samostatne predstavili svoje výkony sú súčasťou detských folklórnych súborov Matičiarik z Topoľčianok a Zlatňanka a folklórneho krúžku pri ZŠ Sľažany – Rochánik. 
Za organizáciu podujatia odovzdala ďakovné listy starostovi J. Magátovi a predsedníčke MOMS B. Karáčovej riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika  Bilicová. Ďakovné listy a upomienkové darčeky si prebrali zároveň všetci účinkujúci. Základná škola Sľažany sa v zastúpení Máriou Pintérovou postarala aj o spestrenie programu pre deti v podobe tvorivých dielní. "

 

 

Slávnosti na Myjave

            Dňa 19.9.2018 sme so žiačkami folklórneho krúžku a členmi MOMS Sľažany  navštívili  národné slávnosti v Myjave pri príležitosti 100.výročia Prvého vystúpenia Slovenskej národnej rady a Vyhlásenia samostatnosti Ľ. Štúrom. V krátkej dramatizácii sme si prezreli časť životnej etapy Ľ. Štúra. Potom sme si, spoločne s vládnymi činiteľmi, uctili pamiatku slávnostným položením vencov k pamätníku 1.SNR . Žiačky s členkami FSk Rocháň vystúpili v krátkom kultúrnom programe. Zaspievali ľudové piesne z Požitavského regiónu.

                                  

                                                    

Sadíme my máje, čo nám dáte za ne?

            Tak ako každý rok, aj v tento, sme so žiakmi školy postavili pri ZŠ Máj pre všetky naše dievčatá. Spoločne sme si zaspievali, v krojoch aj zatancovali a pripomenuli si, čo znamenala tradícia stavania májov . V pripravenej rozhlasovej relácii sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o tomto starodávnom zvyku. Nielen v škole bol v ten deň postavený krásny Máj, spoločne s dievčatami z folklórneho krúžku sme sa zúčastnili aj obecnej slávnosti v predvečer 1.mája.

                                             

Fašiangy 2019

            Každoročne sa so žiakmi z folklórneho krúžku zapájame do tradičného fašiangového sprievodu obcou. Vyobliekaní ,veselí a so spevom prechádzame všetkými ulicami, obveseľujeme našich spoluobčanov a pozývame ich na veselicu do kultúrneho domu. Oslávime tak ukončenie veselej časti roka tak, ako sa patrí. Spolu s nami idú členovia hasičov, turistov a folklórnych skupín, ktorí pracujú v našej obci.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria