Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019

      Aj tento školský rok by sme sa chceli prihovárať našim žiakom prostredníctvom výziev v cudzích jazykoch cez školský rozhlas. Dúfame, že sa nám podarí prilákať a zapojiť do aktivít ešte viac žiakov ako minulý školský rok. To je výzva pre nás – učiteľov cudzích jazykov.

      Okrem anglického jazyka sa budeme prihovárať aj v nemeckom a ruskom jazyku.

 

      Prvá výzva – septembrová - je už za nami. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov dostali žiaci výzvu zistiť, ktoré je najdlhšie slovenské slovo. Najdlhšie slová v anglickom, nemeckom, ruskom a v iných európskych jazykoch sme zisťovali, napísali a umiestnili sme ich na paneli na školskej chodbe.

      Siedmaci dostali extra výzvu – jeden deň sa obliecť do kostýmu európskej osobnosti a prihovoriť sa svojím spolužiakom v rodnom jazyku tejto osobnosti. Ako to dopadlo? Bolo to zaujímavé a úsmevné, ale nie všetky osobnosti sa nám podarilo uhádnuť: našu školu navštívili kráľovná Alžbeta II. spolu s  jej manželom princom Philipom, rodina Simpsonových, Marcus a Martinus, Michael Jackson, Tom Holland, Bebe Rhexa....

      Ďalšie výzvy nás čakajú, tešíme sa na ďalšiu zábavu.   

    

 

       Druhá výzva - v novembri sme vyzvali žiakov, aby sa zapojili do Európskeho týždňa boja proti drogám. Žiaci dostali výzvu v anglickom jazyku, aby vyjadrili svoj postoj k drogám, a ak sa odmietavo stavajú k užívaniu drog, aby to dali najavo: v pondelok bláznivým klobúkom, v utorok bláznivými ponožkami, v stredu červeným oblečením, vo štvrtok športovým dresom obľúbeného športového tímu a v piatok bláznivým účesom. Nebolo podmienkou, aby sa zapojili povinne všetci. Kto chcel dať najavo svoj názor, v jednotlivé dni sa vyjadril svojím oblečením. Ako to dopadlo môžete vidieť vo fotogalérii. Myslím, že žiaci vedia dať najavo svoje názory a ešte sme sa aj zabavili.

         

                Tretia výzva bola venovaná Svetovému dňu vody. Žiaci boli vyzvaní, aby si v tento deň obliekli modré tričká a pili vodu z vodovodu.

                  

                 Štvrtá výzva je športová - boli sme vyzvaní, aby sme si zacvičili zumbu v čo najväčšom počte!

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy v školskom roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 vyzývame žiakov prostredníctvom školského rozhlasu a panelu na školskej chodbe v anglickom jazyku k zapojeniu sa do rôznych aktivít. Výzva ( v anglickom jazyku "challenge") je u detí veľmi populárna na internetových sieťach. Chceme sa pokúsiť vtiahnuť žiakov do života školy takýmto spôsobom.

Prvá výzva bola pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci boli vyzvaní dokončiť komiks v anglickom jazyku.  Zapojili sa štyria žiaci.

Druhá výzva bola športová - urobiť čo najviac "brušákov" v rámci Týždňa zdravej výživy. V telocvični sa stretlo 16 žiakov - chlapci zo VII., VIII. a IX. ročníka. Hranicu 100 brušákov sa podarilo prekročiť šiestim žiakom.

Chalani pridali k brušákom bonus - robili "kliky" - najviac 40 klikov urobil žiak IX. ročníka Denis Strasser.

Tretia výzva súvisela s jarou a jarnou výzdobou tried. Najviac sa odbornej porote - zloženej zo žiakov páčila výzdoba tretiackej triedy na prvom stupni a na druhom stupni výzdoba triedy piatakov.

V apríli sme si pripomínali Deň Zeme. Súčasťou environmentálnych aktivít bola výzva pre žiakov nakresliť a pomenovať po anglicky živočícha žijúceho na Slovensku. Do tejto aktivity sa zapojili najmä mladší žiaci.

Jedna špeciálna výzva na vás ešte čaká!!!

A už je to tu: výsledok výzvy učiteľov žiakom vo volejbale - deviataci vyhrali! Srdečne gratulujeme a ďakujeme za pekný zápas. Myslíme si, že sme boli vyrovnaným súperom a dúfame, že ste sa aspoň trochu zabavili.

učitelia cudzích jazykov

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria