Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Medzinárodný deň školských knižníc 2020

Program Dňa školských knižníc  26.10.2020 v ZŠ Sľažany

 

           Naša  škola  sa aj  v tomto roku  zapojila  do  celonárodného  projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Sme pravidelným účastníkom tohot podujatia. Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k čítaniu, či poznávaniu nového. My sme sa snažili aj o budovanie kritického myslenia žiakov starších ročníkov. V súčasnosti  naše vedomie zahlcuje množstvo neoverených informácií, hoaxov, klamstiev. Aj dospelému je veľmi ťažké sa v nich vyznať. A čo naše deti? Vedia si vyberať vhodné informácie? Dokážu odolať nepravde? Je to veľmi ťažká úloha. Práve preto sme aj v  tomto ročníku opäť požiadali o spoluprácu pracovníčky Domu Matice slovenskej v Nitre, ktoré spolu s nami pre žiakov pripravili zaujímavú aktivitu. S autormi knihy ,,Klikal som a čítal som" - Marek Jurkovič a Ján Kurinec, sme sa prelúskali krátkym manuálom k faktom a výmyslom. Zadané informácie sme si overovali v encyklopédiách, knihách, hľadali sme zdroje.                                                                                                       

             Žiaci I. stupňa  sa zúčastnili aktivít v školskej knižnici a v triedach. Žiaci II. stupňa pracovali s pedagógmi dištančne a vypracované zadania zasielali. Priamo k tomuto dňu nám PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová PhD  / SAV / s manželom p. Jánom Kurincom vytvorili inštruktážny plagát, ktorý je veľmi dobrou pomôckou pre žiakov ale aj pedagógov. Pomocou krátkych bodov dokážeme postupne deti naučiť kritickému mysleniu. Riaditeľka DMS v Nitre  Mgr.Veronika Bilicová nám zabezpečila kontakt aj výrobu plagátu. Žiaci si prečítali knihu, zisťovali si údaje o autoroch, prezreli si na internete tvorbu  Jána Kurinca.

 

Aktivity v jednotlivých ročníkoch:

                                                       

Zadanie pre žiakov 9.ročníka:

Kto sa chce niečo nové naučiť musí predovšetkým pochybovať. ( Aristoteles)

Základom  učenia je kritické myslenie. Kritické myslenie neznamená kritizovať, ale pochybovať.

Znamená to, že ak mi niekto niečo tvrdí, nemusí to byť pravda. Každé tvrdenie by  malo byť podložené dôkazom / argumentom.  Čo je to argument sme sa učili na hodinách.

 

9.ročník  - SJL

Štúr, Botto, Kráľ, Sládkovič - analýza tvorby, diel autorov , vyhľadávanie nepravdivých výrokov  v životopisoch, v dielach daných autorov. Zámena časti básne, diela a vyhľadanie zamenenej časti, oprava, zdôvodnenie, overenie.

8.ročník - SJL

Analýza tvorby, diel vybraných  autorov , vyhľadávanie nepravdivých výrokov  v životopisoch, v dielach daných autorov. Zámena časti básne, diela a vyhľadanie zamenenej časti, oprava, zdôvodnenie, overenie.

7.ročník SJL

Výstup Štúrovcov na Devín, fakty, mýty, overenia faktov. Podnet , kto sa výstupu zúčastnil, počet , prečo práve Devín...

6.ročník SJL

Práca s knihou Klikal som a čítal som od autorov Mareka Jurkoviča a Jána Kurinca - krátky manuál k faktom a výmyslom. Práca s encyklopédiami , knihami - recenzent, overenie a dôkaz.

5.ročník SJL

Práca s knihou - historické fakty, povesti o hradoch, mestách a významných osobnostiach atď..Zamerali sme na  regionálne povesti, týkajúce sa mesta Nitry - Zakopaný meč pod Zoborom, knieža Svätopluk, knieža Pribina. Nitra ako staobylé mesto, hrajúce dôležitú úlohu v našich dejinách.                                                                                                                      

4.ročník SJL

Práca s knihou Klikal som a čítal som od autorov Mareka Jurkoviča a Jána Kurinca - krátky manuál k faktom a výmyslom. Komu môžem veriť, Prečo často veríme nepravdivým výrokom, informáciám, recenzent. Ilustrátori  kníh. - ich významný prínos k tvorbe kníh. Žiaci namaľovali významné osobnosti Slovenska, ktoré sa im veľmi vydarili.

3.ročník SJL

Kvíz o autoroch a dielach detskej literatúry, práca s knihou Jano, čo bolo v minulosti a čo teraz nie je, zastarané slovné výrazy, ktoré sa už dnes nepoužívajú. Vysvetlenie výrazov, vyhľadávanie v slovníkoch.

2.ročník SJL

Čítanie slovenskej ľudovej rozprávky, určiť hlavnú postavu, urobiť ilustrácie k rozprávke a vytvoriť spoločné leporelo, alebo vytvoriť bábky k divadlu.

1.ročník SJL

Ilustrácia k rozprávke, prezeranie kníh v školskej knižnici. Pravidlá správania sa ku knihám a v školskej knižnici.

                                                           

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria