Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018

Turistická prechádzka na Hrušov 

Dňa 11. 10. 2017 sa žiaci VII. ročníka vybrali do jesennej prírody. Navštívili sme zrúcaninu hradu Hrušov, kde sme si oddýchli v altánku, oboznámili sme sa s históriou hradu a so snahami zachrániť existujúcu zrúcaninu. Pri prechádzke lesom sme poznávali huby a orientovali sme sa podľa turistických značiek. Zastavili sme sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky - Hostie. Žiaci priniesli jablká pre kone. Pešo sme pokračovali do Topoľčianok. Domov sme sa vrátili nadýchaní čerstvého vzduchu a očarení jesennou prírodou.  

Exkurzia do Bojníc

Dňa 18. 10. sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie zameranej na praveké dejiny. Navštívili sme Múzeum praveku v Bojniciach. Hneď pri vstupe žiaci vykročili po stopách neandertálskeho pračloveka, ktorý tu skutočne žil pred 60 000 rokmi. Postupne sa oboznamovali s jeho vývojom, ako žil, aké zvieratá lovil ako používal kamenné, drevené a kostené nástroje. Pod skutočným obydlím pri traventínovej Prepošstkej jaskyni žiaci v jednotlivých skupinách plnili zadané úlohy, vyrobili kamenný nástroj, mohli sa obliecť do dobových šiat a vyskúšať si tanec šamanov.

Po 70 minútovom interaktívnom programe sme sa presunuli do zámku, kde nás už čakala pani sprievodkyňa. Previedla nás komnatami zámku a postupne nás oboznámila so šľachtickými rodmi, ktorým zámok v minulosti patril. Mali sme možnosť vidieť mnoho obrazov - portrétov, zbraní, ale aj dobový nábytok. Po zdolaní 130 schodov sme sa unavení, ale spokojní a plní nových poznatkov vrátili domov.

 

Exkurzia Atlantis Levice

25.októbra sme so žiakmi 2.,3., a 4.ročníka navštívili interaktívne centrum Atlantis v Leviciach. Pre žiakov boli pripravené programy na témy – Vesmír a Dinosaury. Zrozumiteľným výkladom sa dozvedeli zaujímavosti z vesmíru, mohli si vyskúšať skafandre kozmonautov a navštíviť raketový pristávací modul. V druhej časti porovnávali veľkosti dinosaurov, ich kostry, stopy a spôsob obživy. Vyskúšali si brloh dinosaura, zahrali sa na archeológov, kde vykopávali makety kostier zvierat. Deti mohli navštíviť matematické a fyzikálne interaktívne učebne. V praktických činnostiach si overili zákony fyziky a matematiky. Veľmi sa im páčil stavebný dvor so žeriavom, na ktorom prenášali stavebný materiál z dreva, stavali dom z drevených tehál , pričom museli dodržiavať bezpečnosť pri práci. Nakoniec exkurzie si v malom obchodíku zakúpili suveníry.

 

 

 

Návšteva divadla

23.1.2018 žiaci IX. ročníka navštívili divadelné predstavenie Štefánik - slnko v zatmení. Bol to strhujúci príbeh človeka a štátnika. Mal horúcu hlavu, šialené plány, uhrančivé oči a planúce srdce. Milan Rastislav Štefánik. Náš najväčší hrdina. Slovenský aj svetový.Spochybňovaný, zabudnutý, potom znovu oslavovaný, no stále tak trochu neznámy. Bol vedec, astronóm, fotograf, iluzionista, cestovateľ, vynálezca, meteorológ, diplomat, letec, vojak, stratég, vizionár. No bol to hlavne človek hľadajúci šťastie a naplnenie – nielen pre seba, ale aj pre svoj národ. Boli ním očarení muži, ktorí ho stretli počas jeho života, milovali ho ženy aj celé roky po jeho smrti. Keby nie jeho odhodlania, po slovensky by sme sa možno rozprávali v kuchyniach, no nie na univerzitách a na divadelných doskách.

 

 

Školský výlet – divadelné predstavenie Ostrov pokladov a historické centrum Trnavy

K záveru školského roka patria triedne výlety. Tento rok sa žiaci 5. a 6. ročníka rozhodli navštíviť historickú Trnavu nazývanú aj „slovenský Rím.“

Naše prvé kroky viedli do starobylej budovy Divadla Jána Palárika. Tu nás privítali milé pani uvádzačky, ktoré nás stručne informovali aj o histórii divadla. Budovu divadla dalo postaviť mesto spolu s obyvateľmi v roku 1831, o čom svedčí na jej priečelí latinský  nápis, ktorý v preklade znamená: „Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy.“

Po krátkej histórii sme sa usadili a spolu s hercami sme sa začali plaviť s kapitánom Jimom Hawkinsom k bájnemu pokladu kapitána Filnta. Príbeh plný fantázie, napätia a  nečakaných vzratov v nás zanechal hlboké zážitky.

Po peknom kultúrnom zážitku nás na Trojičnom námestí  už čakal sprievodca v dobovom kostýme, ktorý nás pútavou a hravou formou oboznámil s históriou Trnavy. V rámci prehliadky sme prešli historické centrum, západné krídlo, karner, budovu radnice a nakoniec sme skončili v katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Unavení a plný zážitkov sme sa spokojní  vracali domov.  

 

Koncoročný výlet ZOO Bojnice

Žiaci VII. ročníka navštívili na konci školského roka Národnú ZOO v Bojniciach. V  ZOO absolvovali výučbový program Nie je stopa ako stopa. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o stopách našich divo žijúcich zvierat. Mali možnosť zoznámiť sa s pytónom žijúcim v ZOO, ktorého mohli pohladiť a niektorí odvážlivci mali pytóna aj okolo krku. Prehliadku zoologickej záhrady sme si spestrili hľadaním zvierat so zvláštnymi názvami - videli sme dikdika, papuľovca tyranského, charzu, oryxa, frankolína a ďalšie. Najviac sa žiakom páčili surikaty a samozrejme plazy.

Obzreli sme si aj zámok, lipu kráľa Mateja a jazierko vo francúzskom parku. Domov sme sa vrátili príjemne nachodení a obohatení o spoločné zážitky.    

 

Školský výlet na Bradlo

6.6. sme boli na výlete na Bradle. Boli s nami aj druháci. Bradlo je  pamätník M.R. Štefánika a hovorí sa mu  Mohyla. Bolo tam krásne, krásny výhľad na okolitú krajinu. Pochovali ho tam preto, aby videl na svoju rodnú dedinu. Tá sa volá Košariská. Dozvedeli sme sa veľa o jeho živote. Prečítali sme si to  na tabuliach pri pamätníku. Po ceste domov sme sa zastavili pri dome, v ktorom sa narodil.  Bol po super výlet.

                                                                                                                                               štvrtáci

Hravá technika

Dňa 29. mája sa šiestaci vybrali na interaktívnu výstavu Hravá technika v Mlyny Nitra. Možnosť navštíviť toto zaujímavé podujatie získali ako odmenu za zber papiera.

Počas výstavy sa žiaci mohli zoznámiť s modernými technológiami zábavnou formou, ktorou si rozvíjali fantáziu i motorické zručnosti. Žiaci sa oboznámili so 17 interaktívnymi exponátmi v 5 tematických celkoch: malá šikovná robotika, zmysly človeka a technika, hudba je matematika, hry so svetlom a virtuálna realita. Po pekne strávenom dni sme sa vracali domov plný zážitkov a zistenia, že matematika a fyzika sa dá pochopiť aj formou hry a zábavy.

Výlet na Gýmeš

20.6. si štvrtáci urobili výlet na neďalekú zrúcaninu hradu Gýmeš. Tento deň si vysúťažili v zbere papiera, nakoľko sa umiestnili na prvom mieste. Prežili pekný deň pri poznávaní nášho okolia, krásnej prírody a poznávaní našej histórie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria