Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Deň Zeme 2018

         V piatok 27. 4. 2018 sme si v škole pripomenuli Deň Zeme. Tento ročník aktivít sa niesol v duchu starého indiánskeho príslovia: „Správajme sa k Zemi dobre. Nedostali sme ju od svojich rodičov, ale požičali nám ju naše deti.“

      Deti I.stupňa vymieňali zeminu v črepníkoch kvetov, ktoré im skrášľujú triedy a priestory chodby. Presádzali kvety, rozmnožovali rastliny trsmi a tie, ktoré sa dajú množiť odrezkami a listami, dali zakoreniť do vody. V druhej časti si  pani učiteľky  pre žiakov pripravili aktivity. Týmito aktivitami sa snažili vzbudiť záujem o prírodu aj inými zmyslami ako je zrak. Pochopiť význam zmyslov pre život zvierat.

    Naši deviataci pripravili pre mladších spolužiakov ekoaktivity. Žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka v skupinkách pri riešení úloh rozmýšľali o prírode a jej zákonitostiach: spoznávali stromy v školskej záhrade, počítali koľko ušetríme pri recyklácii druhotných surovín, v atlase vyhľadávali názvy miest a obcí na Slovensku s názvami rastlín a živočíchov, priraďovali ohryzené zvyšky šišky k zvieratám, spoznávali organizmy vo vodnom ekosystéme, počítali, koľkokrát si chrček naplní lícne vrecká, spoznávali lesné byliny, triedili odpad. Krátky online testík nám prezradil, že v škole máme 31 Ekosapiensov, 32 Ekolenivcov a 2 Ekovrahov. To znamená, že by sme sa mali posnažiť viac ekologicky rozmýšľať a prejaviť to aj v našich životoch. Spoločne sme vytvorili plagát s lesnými vrstvami a obrázkami živočíchov vo vrstvách a ekokódex – zoznam pravidiel, ako by sme sa mali správať, aby bol každý deň Deň Zeme.

 

Z. Rajtarová, M. Kuťková 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria