Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Deň školských knižníc 2019

Nie každý vie, že štvrtý októbrový pondelok patrí Medzinárodnému dňu školských knižníc. Zámerom podujatia je poukázať na význam a prínos pri vzdelávaní detí. V prvom rade však ide o podporu vzťahu žiakov ku knihám, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Čo všetko sa môžu deti dozvedieť z kníh, školských knižníc a že knihy nie sú len nudné nemoderné tlačoviny minulého storočia im ukázali riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová spolu s pracovníčkou Nikolou Rechtorisovou.
            Do tohto dňa sa už dlhé roky pravidelne zapája aj Základná škola v Sľažanoch, pričom na spoločnom projekte už tretí rok participuje aj Dom MS v Nitre. Jeho pracovníčky si spolu s pedagogickým zborom pripravili pre žiakov zaujímavý program. Hlavnou témou tohto roku bolo 100 rokov od vzniku Československej republiky. Spolu 175 žiakov prvého a druhého stupňa si prešlo piatimi samostatnými prednáškami a interaktívnymi hrami, ktoré ich uviedli do tematiky. Žiaci nižších ročníkov prvého stupňa sa oboznámili s procesom vzniku knihy, pripomenuli si významných spisovateľov a ich výročia ako Pavla Emanuela Dobšinského či Martina Rázusa. Prostredníctvom ďalších významných osobností, akými boli Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka či Tomáš Garique Masaryk, sa oboznámili s históriou vzniku prvej Československej republiky. Mladší žiaci skladali puzzle podobizne generála Štefánika, slovenského štátneho znaku, ale aj obalu Stanov Matice slovenskej, ktorých význam im vysvetlila V. Bilicová. Každý žiak si okrem nových poznatkov so sebou odniesol aj malý odznak so slovenskou tematikou, záložku do knihy s M. R. Štefánikom a knižničný preukaz        .                                             

Rok 2018 je tzv. „osmičkovým rokom“, prečo to tak je, vysvetľovali prednášajúce s ohľadom na vek a poznatky žiakov, ktorým práve prednášali. Pre druhý stupeň bola pripravená obsiahlejšia prednáška na tému 100 rokov od vzniku Československa, v ktorej sa žiaci dozvedeli o dôležitých historických medzníkoch vo vývoji spoločného štátu Čechov a Slovákov. Súčasťou bola aj výstava k téme 25 rokov Slovenskej republiky a 100 rokov Československa, ukážka starých tlačovín, tvorivé diele a rôzne aktivity, ktoré hravým spôsobom učili deti o histórii nášho štátu. Žiaci pokračovali v téme tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc počas celého dňa tvorivým čítaním, rozprávaním či písaním básní, školských esejí.
Teší nás, že aj ZŠ v Sľažanoch sa pripája ku školám, ktoré podpíšu s Maticou slovenskou Memorandum o vzájomnej spolupráci.

                                                                                                Nikola Rechtorisová

                                                                                                pracovníčka DMS v Nitre

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria