Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Medzinárodný deň školských knižníc

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 24.10.2016  

Základná škola Sľažany sa pravidelne zapája do aktivít z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Školský rok 2016/2017 je vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti, ktorý sa nesie v znení hesla  „Myslenie je pohyb“.  Uvedomujeme si že čítanie  nie je len záležitosť literatúry, ale  práca s knihou, či iným zdrojom informácií vhodne prepojená so životom vie byť pre deti veľkým prínosom. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli využiť tento deň na prepojenie školy s prírodou, na dôkladnejšie poznanie nášho areálu školy, hlavne poznávanie  rastlín a drevín, ako aj živočíchov, ktoré sa tu nachádzajú. Minulý školský rok sme realizovali na škole projekt „Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vôd  v ZŠ Sľažany“. Jeho realizáciou sme získali dažďové jazierko, nové listnaté a ihličnaté dreviny, dažďové záhrady s bylinami a iné. Poznávanie okolia školy, rastlín a drevín, ktoré sa tu nachádzajú bolo hlavnou úlohou pre žiakov 2. stupňa. Potrebné informácie deti získavali priamym pozorovaním rastlín a drevín vo vonkajšom prostredí, zbierali rastliny, ich listy a časti drevín, vyhľadávali a triedili informácie v encyklopédiách, prípadne na internete. Získané informácie o rastlinách a drevinách – názvy zaznačili do plánu školského areálu  a ostatné získané informácie budú spracované formou informačných kariet, následne využiteľných vo vyučovaní prvouky, prírodovedy a biológie 

Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách. Našim cieľom bolo využitím informácií sa čo najviac priblížiť prírode, poznávať, získavať a následne spracovať informácie o našom areáli, so spracovaním materiálu pre ďalšie učenie. Naše heslo tohtoročného Dňa školských knižníc bolo „Učíme sa navzájom“. Starší žiaci boli zapojení do aktivít pripravených pre žiakov prvého stupňa. Najmladším žiakom čítali rozprávky o prírode, vode a zvieratkách, zahrali im divadielka – rozprávkové hádanky a pripravili názornú učebnú pomôcku k poznávaniu rastlín a drevín v našom areáli.

Vyhodnotenie: V 12. ročníku celoslovenskej súťaže o "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" sa naša škola z celkového počtu  243 zapojených škôl umiestnila v rámci Sĺovenska na 22 mieste. Všetkým zapojeným a organizátorom patrí poďakovanie.                                                  

                                                                                                                                                 Mgr. Nociarová

       

Viac fotografií je vo fotoalbume                                                          

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria