Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016

 

Žiaci počas vyučovania pozorovali premenu larvy na motýľa po prvý krát na jar 2012. Bolo to pre nich zaujímavé a rozhodli sme sa takýto spôsob zážitkového učenia zopakovať.

Takto to vnímali žiaci v roku 2012

     Na hodinu Prírodovedy, nám pani učiteľka priniesla ukázať húsenice motýľov. Po čase sa nám z nich urobili kukly . Umiestnili sme ich na chodbu a prichádzali sme k nim pravidelne, aby sme si ich prezerali ako sa menia. Pani učiteľka nás upozornila, že  sa hýbu. Tešili sme sa na to, ako sa staneme svedkami premeny larvy na motýľa, tzv. metamorfózy. Kukly ale praskli cez víkend a nás v pondelok vítali poletujúce motýle. Pár dní sme ich kŕmili a nakoniec sme ich všetci spoločne vypustili tam, kam patria. Do voľnej prírody.

                                                                                                                Marek Ďurica, 4. ročník

                  

Ako to bolo v roku 2016 si môžte prečítať z pozorovaní detí a pozrieť vo fotoalbume a na videách natočených pri púšťaní motýlov do voľnej prírody v areáli školy.      

Tretieho mája, nám pani učiteľka doniesla húsenice. Živili sa potravou, ktorú mali v kelímku. Húsenice viseli na pavučine. Zakuklili sa a bol z nich motýľ. Vypustili sme ich von.

                                                                                                                                                                    Janko Karáč 2.roč.

 

Do triedy sme dostali 5 húseníc. Húsenice boli čoraz väčšie. Húsenice sa postupne menili na kukly a stali sa z nich motýle. Vypustili sme ich do voľnej prírody.

                                                                                                                                                             Lenka Zelinková 2.roč.

 

Tretieho mája nám pani učiteľka priniesla živú motýliu záhradu. V nádobke bolo 5 húseníc. Na spodku nádoby bola ich potrava. 6.5. - sa všetky húsenice zväčšili a začali liezť hore. Dole sa pomaly vytvárala pavučina. 10.5.- sa zakuklila prvá húsenica dole, ostatné liezli po nádobe. 12.5. - všetky húsenice boli zakuklené, 17.5. - z prvej kukly vyletel motýľ. 20.5. - premenili sa všetky húsenice na motýle.

                                                                                                                                                                     Jožko Matyo 2. ročník

 

 https://youtu.be/rZ8KKUGJR_U

https://youtu.be/Wd_hWG2c1CY

https://youtu.be/m7LWZF4jpUI

 

                           

                                             

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria