Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Dopravná výchova

Žiaci 1. -5. ročníka absolvovali teoretickú výučbu a praktické precvičenie pravidiel cestnej premávky na prenosnom dopravnom ihrisku v priestoroch školy. Ukážky praktických činností sú vo fotoalbume.

Žiaci 2. -3. ročníka sa zúčastnili ukážky prác záchranárov v spoločnosti Granvia, kde sa tiež venovali aj dopravnej výchove. Stretnutie sa deťom veľmi páčilo a spoločnosti Granvia napísali poďakovanie:

                                       Ďakujeme za pekné predpoludnie!

 7. júna sme boli na exkurzii v Nitre. Cestovali sme autobusom po diaľnici R1 PRIBINA. Po privítaní nás rozdelili do dvoch skupín, pretože s nami boli aj kamaráti z Čiernych Kľačian. My sme zostali sedieť vo veľkej miestnosti, kde nám pán policajt hovoril o dodržiavaní pravidiel v cestnej premávke. Myslíme si, že sme vedeli veľa odpovedí na jeho otázky. Prezreli sme si areál GRANVIA operation. Videli sme množstvo áut, do ktorých sme mohli vstúpiťa prezrieť si ich zvnútra. Nazreli sme do miestnosti plnej monitorov. Ujovia na nich sledovali, čo sa deje na diaľnici.

Vyskúšali sme si ako pomôcť zranenému, ktorý má zlomenú ruku, krváca z nohy. Viacerí z nás si preverili, či by dokázali urobiť masáž srdca na figuríne. Veru, nie je to ľahké! Veľmi sa nám páčilo policajné auto so zapnutými majákmi, ale hlavne hasiči.Tí nám poukazovali techniku, ktorú používajú pri zásahoch, keď sa na diaľnici stane nehoda a je potrebná ich pomoc. Aké by to bolo hasičské auto bez vody! A malo jej veru dosť. Kto sa neschoval, bol mokrí. Okrem pekných zážitkov sme si odniesli aj malé darčeky- reflexné pásiky, ktoré nás zviditeľnia na cestách. Našu školskú knižnicu sme obohatili knižnou publikáciou o stavbe diaľnice R1 PRIBINA.

               Do ďalšej práce  prajeme všetkým pracovníkom GRANVIA operation čo najmenej zásahov, pri ktorých bude ohrozený ľudský život.

    

                                   Druháci a tretiaci zo ZŠ Sľažany.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria