Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Deň Zeme 2016

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.

        V piatok 22. apríla si aj naši žiaci pripomínali Deň Zeme. Vyučovanie biológie sme presunuli do altánku v areáli školy.

        Mladší žiaci sa hrali na vtáčiky kŕmiace malé vtáčence a na dravce a myši. Otláčali na papier kôru stromov. Mali tak možnosť vcítiť sa do prírody a vnímať prírodu z iného uhla.

        Starší vytvorili potravinové reťazce, aby pochopili, akými krehkými vzťahmi sú pospájané organizmy navzájom a organizmy s prostredím. Určovali, ktoré rastlinné poschodie obývajú niektoré zvieratá. Zahrali sa na kyslé dažde a ochrancov životného prostredia. Vyskúšali si bystrý zrak a dobrý postreh pri hľadaní predmetov, ktoré nepatria do prírody. Triedili pozbieraný odpad,    diskutovali o probléme skládok, o význame recyklácie materiálov.

         Zažili sme príjemné vyučovacie hodiny a budovali sme si pozitívny vzťah k prírode priamo v nej.

         Pre žiakov I.stupňa si aktivity ku Dňu Zeme pripravili lesníci zo Štátnych lesov Topoľčianky. Dozvedeli sa o živote stromu- od semienka zasadeného v lesnej škôlke, vysadenia v lese, jeho úžitku pre človeka. Vedeli ako sa rozdeľujú stromy: listnaté, ihličnaté - vymenovali ich zástupcov. Oboznámili sa so zbierkou konárikov a zbierkou vylisovaných listov listnatých stromov - herbárom. Vyskúšali si a zistili, že každé drevo nie je rovnako ťažké: tvrdé a mäkké drevo, čo sa z neho vyrába.

        Pri hravých aktivitách si mohli vyskúšať, aké to je, keď sa zvieratá musia dostať cez cestu, keď sa v tme presúvajú lesom.

        Spolu vysadili dve trojročné sadenice smreka obyčajného. Na záver si deti vypočuli ukážky hry na lesný roh a odniesli si na pamiatku medailu na krk s lesným zvieratkom. Na nasledujúcich linkoch si môžte pozrieť krátke videá z niektorých aktivít

https://www.youtube.com/watch?v=GpLVA96N1yA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dLbi9L4RV7w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Pc6CLSZnYyY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SPPh6NEPpyA&feature=youtu.be

 

 

 

                                                

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria