Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Deň vody

    Dňa 21. marca 2016 sme si v škole pripomínali Svetový deň vody. V tento deň prišli žiaci oblečení symbolicky v modrých tričkách.

     Aktivity začali  žiaci prvého stupňa v knižnici tvorením slov na písmená slova V O D A, skladali loďky z papiera, ochutnávali a triedili rôzne druhy nápojov na škodlivé a prospešné a vysvetlili si,  prečo je pitie čistej vody najzdravšie.

Vonku boli pre nich pripravené zábavné hry – pitie vody slamkou, prenášanie vody naberačkou, premiestňovanie vody z jedného pohára do druhého, súťaž v chytaní rybičiek.

       Deviataci otvorili deň motivačnou hrou o nedostatku pitnej vody na Zemi. Ukázali mladším spolužiakom, že hoci je Zem „modrá planéta“, vody, ktorá je priamo využiteľná pre človeka, je na Zemi málo.

Pripravili prezentáciu o vode, jej vlastnostiach, význame v prírode aj pre život človeka, využívaní ľuďmi a jej znečistení. Vyzvali nás, aby sme aspoň v tento deň mysleli na to, že voda nie je pre všetkých ľudí na Zemi samozrejmosťou a mali by sme sa správať zodpovedne k tejto vzácnej tekutine.

      Žiaci prírodovedného krúžku demonštrovali niekoľko zaujímavých pokusov s vodou. Simulovali kolobeh vody v prírode, ukázali rozdiel medzi tvrdou a mäkkou vodou, dokázali rozdielnu hustotu teplej a studenej vody, predviedli povrchové napätie vody, optické a chemické vlastnosti vody.

Žiaci z tried druhého stupňa vypracovávali úlohy s témou voda.

Piataci zisťovali množstvo vody vypitej z vodovodu v ich triede v priebehu jedného týždňa a porovnali koľko ušetrili oproti kupovaným nápojom.

Šiestaci tvorili príbehy, tajničky a kreslili o vode.

Siedmaci počítali množstvo dažďovej vody zachytenej do zberných nádob pri budovách školy.

Ôsmaci hľadali desať „naj“ vlastností vody na Slovensku.

Ako to prebiehalo si môžete pozrieť kliknutím na link pod textom.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mWQFYWQsA5Y&feature=youtu.be

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria