Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Zber papiera

Zber papiera

Hneď na začiatku nového školského roka 2020/2021 žiaci našej školy spolu s rodičmi a starými rodičmi zaplnili starým papierom dva obrovské kontajnery.

Spoločne sa nám podarilo pozbierať 13 729,50 kg papiera. To znamená, že sme zachránili 275 stromov!!!

Za jeden slnečný deň vyrobí listnatý strom asi 1000 litrov kyslíka. (Človek spotrebuje dýchaním asi 300 litrov za deň.) Okrem výroby kyslíka, strom pohlcuje oxid uhličitý, recykluje vodu, zadržiava v pôde vlahu, zachytáva prach, pohlcuje hluk a je útočiskom pre zvieratá. 

To znamená, že sme zachránili aj 275 000 litrov kyslíka ( dýchanie pre jedného človeka na 900 dní).

Stromy začali na Zemi rásť už pred 370 miliónmi rokmi. Správajme sa tak, aby tu ešte dlho mohli rásť. 

Vyhodnotenie tried:

1. miesto: III. trieda - 119,6 kg  (priemer na žiaka)

2. miesto: IX. trieda - 100,375 kg (priemer na žiaka)

3. miesto: II. trieda - 92,2 kg (priemer na žiaka)

 

Vyhodnotenie jednotlivcov:

1. miesto: Tobias Vrábel VI. roč. - 813,5 kg

2. miesto: Roland Ševce IX. roč. - 805 kg

               Tereza Ševcová VI. roč. - 805 kg

3. miesto: Tereza Géciová IV. roč. - 407 kg

 

Žiaci, ktorí priniesli nad 200 kg: Vrábelová Nela (I.r.), Greguš Marco (III.r.), Hanzlíková Lara (III.r.), Huňady Jakub (III.r.), Dzuro Martin (IV.r.), Krúpa Damián (V.B), Tokárová Eva (IX.r.), Konečný Jozef (II.r.), Bača Tomáš (II.r.), Krta Tomáš (III.r.), Orolínová Lea (III.r.), Krúpová Adela (III.r.), Pružinský Timotej (VII.r.), Zelinková Lenka (VII.r.), Ďurica Peter (IX.r.), Rajtar Patrik (IX.r.).

Ďakujeme a výhercom gratulujeme!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria