Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Rok Ľudovíta Štúra

Projektové vyučovanie na hodine literatúry

 

Na počesť 200. výročia narodenia  Ľudovíta Štúra si žiaci 7.triedy pripravili projekty na hodine slovenského jazyka a literatúry.

Na prvej hodine žiaci využili svoju tvorivosť a zanechali na veľkých výkresoch dvere do života Ľudovíta Štúra.

Už pri prezentovaní bolo vidno, že ich život a tvorba Ľudovíta Štúra zaujala.

Spýtali sme sa žiakov ako hodina prebiehala a čo ich na projektoch svojich spolužiakov zaujalo:

-Ako ste si rozdelili prácu ?

Kedže to bola skupinová práca, texty boli  rozdelené spravodlivo a každý sa do projektov zapojil rovnako.

- Čo ťa na projektoch tvojich spolužiakov zaujalo najviac?

Na projektoch ma najviac zaujali obrázky a veľmi pekné citáty. Nemôžem zabudnúť na vzhľad projektov, napríklad farby slovenskej vlajky na projekte. A samozrejme názvy, pretože niektorí žiaci ich mali veľmi originálne ako napríklad Otec slovenčiny, Slovan duchom aj telom...

- Ktorý citát ťa zaujal najviac ?

„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými." alebo „Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub už dávno odkvitol."

-Ktoré informácie si predtým nevedela a zaujali ťa?

Dozvedela som veľa informácií, napríklad o jeho pôsobisku v  Uhrovci, poslednom pobyte v Modre, či nešťastnom zranení na poľovačke, ktorému podľahol a aj jeho noviny ma veľmi zaujali.

- Myslíš si že by Ľudovít Štúr mal radosť z týchto projektov?

Určite áno. Bolo vidieť, že sme sa snažili získať nové informácie a zaujímali sme sa o jeho súkromný aj verejný život.

Andrea Káčerová, Nina Krtová 7. ročník

     

  

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria