Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Exkurzie a výlety 2.-4. ročník

12.októbra 2015 sa žiaci 2.- 4. ročníka zúčastnili exkurzie so zameraním na spoznávanie širšieho okolia.Navštívili zaujímavú prírodnú lokalitu- kamenné more vo Vyhniach,Krajskú Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Priamo za dedinou Vyhne sa týči vrch Kamenná(495m n. m), na úpätí ktorého sa nachádza jedinečný prírodný útvar- kamenné more. Svojou rozlohou je najväčším kamenným morom v sopečnej časti Karpát. Kamenné more môžeme ešte obdivovať v Malej Lehote(najmenšie 30krát 100m) a 9- metrový kamenný vodopád Šomoška .

Ďalšia cesta viedla do Žiaru nad Hronom. V hviezdnej sále planetária žiaci s návštevou z ďalekého vesmíru - cestovateľom Uffom stroskotajú na Marse. Počas čakania na pomoc zo svojej materskej planéty majú dostatok času na prehliadku nočnej oblohy a telies našej slnečnej sústavy. Najviac pozornosti sústreďujú na Zem a život na nej. Vybraný program žiakom priblížil slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. V UFO sále si žiaci s lektorom zopakovali najdôležitejšie pojmy, pomocou modelov sa dozvedeli ako sa vesmírne telesá pohybujú a akú podobu majú známe súhvezdia na oblohe. V prednáškovej sále sa dozvedeli o histórii a súčasnosti astronomickej pozorovacej techniky, princípe fungovania ďalekohľadu. Nakoľko nám počasie neprialo, nemohli sme pozorovať objekty na oblohe.

Úsmevy na tvárach detí a diskusia cestou domov svedčili o tom, že sa im páčilo a verím, že sa so zážitkami podelili aj doma.

 

                                                                                                                                         Mgr. Z. Rajtarová

Dňa 26.5.2016 sa žiaci 2.a 3.ročníka našej ZŠ navštívili obec Bojnú, ktorá je známa svojim historickým náleziskom z obdobia Veľkej Moravy. Prezreli si múzeum, zahrali sa na archeológov

 a dozvedeli sa množstvo nových vedomostí, ktoré využijú na hodinách vlastivedy. Zaujímavým miestom bola aj mini ZOO na Ranči pod Babicou. Množstvo zvierat , zaujímavé atrakcie ale aj možnosť oddýchnuť si, sme mali práve tu. Na záver sme spoločne zdolali hradby Topoľčianskeho hradu, ktorý bol pekným ukončením koncoročného výletu.

Mgr. B. Karáčová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria