Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Konferencia ŽIVEKO

 

            Dňa  22.apríla 2015 sa niektorí žiaci 8. ročníka  našej školy zúčastnili „ Žiackej vedeckej ekologickej konferencie“ ŽIVEKO.  Pripravili si projekty, v ktorých navrhli ako by sa dalo chrániť našu Zem pred nahromadeným odpadom  a nadmerným používaním vody. Tieto projekty odprezentovali na UKF v Nitre. Predstavili sme projekt „Nepriateľ prírody“ ktorí spracovali Jana Túrociopvá, Angelika Obertová, Adriana Krajčiová, Adela Verešpejová a Kristína Zemanová, druhý projekt „Voda- základ života“ spracovali Samuel Brodňan, Adrián Rajtar, Branislav Szabo a Viktória Ševcová.

Pre nás, ktorí sme sa konferencie zúčastnili to bola úžasná skúsenosť a naučili sme sa veľa nového o ochrane  našej planéty. Naše projekty sme odprezentovali aj pre žiakov našej školy, informovali sme spolužiakov o nebezpečí odpadu a potrebe šetrenia pitnou vodou. Naša škola má v ŠkVP jednu z úloh – environmentálnu výchovu a zapája sa aj do iných podobných ekologických  projektov. Do tohto projektu sme sa zapojili prvý krát. Vďačíme za to našej školiteľke Bc. Kristíne Šlágorovej, ktorá v nás o túto prácu vzbudila záujem počas svojej praxe na našej škole. Dúfame, že žiaci našej školy budú pokračovať v zapájaní sa do podobných ekologických projektov a aktivít aj v budúcnosti.

                                                                       Edela Verešpejová, Adriana Krajčiová

    

  Tento  projekt bol pripravený UKF ako  súčasť popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť deti do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o ich štúdium. Pozorovanie zaujímavých fyzykálnych pokusov bolo pre žiakov pekným spestrením a zážitkom. 

                                 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria