Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Týždeň boja proti rasizmu

Dňa 21. marca si pripomíname Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie. Týždeň, v ktorom sa nachádza 21. marec je vyhlásený za európsky týždeň boja proti rasizmu. 

Na našej škole sme preukázali dôležitosť tohto týždňa tým, že si žiaci 9.  ročníka  –  J. Barta pripravil prezentáciu o holokauste, E. Farkašová nám porozprávala o svojej návšteve v najväčšom koncentračnom tábore Osvienčime a K. Bačová nás oboznámila s príbehom svojho starkého, ktorý prežil 2. svetovú vojnu a bol v zajatí.

                   

Snažili sa nám v nej ukázať, aký ťažký bol život počas rokov 2. svetovej vojny a oboznámili nás s udalosťami, ktoré sa diali v koncentračných táboroch. Mnohí z nás si nevedia predstaviť život, aký tam ľudia viedli. Ľudia prišli o svoje domovy, všetky práva, boli odvedený do koncentračných táborov, kde museli tvrdo pracovať a neskôr prišli aj o svoj holý život. Tí, ktorí vojnu prežili, boli týmito udalosťami navždy poznamenaní. Všetky tieto strašné, zlé, nezmyselné veci sa diali kvôli ľuďom, ktorí boli hlúpi a nevedeli pochopiť, akú cenu má ľudský život.

Vďaka tejto prezentácii si to mnohí z nás uvedomili. Je dôležité, aby boli ľudia informovaní o veciach, ktoré sa  v minulosti diali a mohli im zabrániť v budúcnosti. Preto podporujeme názory, že všetci ľudia sú si rovní, majú právo slobodne sa rozhodovať, mať vlastný názor na svet a predovšetkým každý človek má právo na život a nikto mu ho nesmie vziať.

Adriana Krajčiová, Adela Verešpejová VIII. ročník

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria