Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Pozri fotoalbum

Poučné rady, upozornenia na nebezpečie, trestnoprávna zodpovednosť, ale aj ukážka práce polície boli cieľom návštevy na našej Základnej škole. Stretnutia sa zúčastnili policajti z KRPZ v Nitre z oddelenia komunikácie a prevencie, z oddelenia dopravnej polície, z obvodného oddelenia zo Zlatých Moraviec a z oddelenia služieb kynológie ORPZ v Nitre.

Deti mali možnosť besedovať o rôznych priestupkoch ktorých by sa pri nevhodnom správaní mohli dopustiť, o trestno právnej zodpovednosti mladistvých, o dopravných predpisoch a spôsoboch zásahu dopravnej polície. Policajti zo Zlatých Moraviec informovali deti o spôsoboch zásahu polície pri zaistení páchateľa o používaní potrebného oblečenia a vybavenia policajta pri zásahu. Z oddelenia kynológie predviedli prácu cvičeného psa pri vyhľadávaní drogy a znšekodnení páchateľa. Veľmi zaujímavý bol spôsob a postup výcviku policajného psa.

Postrehy detí:

29. mája prišli do našej školy členovia PZ v Nitre, aby sa s nami porozprávali o problémoch nás teenegerov. Najskôr ná ukázali, ako cvičený policajný pes vystopuje drogu. Počas neprítomnosti psa v triede dal policajt do tašky žiaka drogu, ktorá bola zabalená v dvoch sáčkoch. Potom do triedy vpustili pse. Pes bol na účel vyhľadávania drogy dobre vycvičený a našiel ju behom jednem minúty. Potom sme sa s mjr. E. Čakejdovou rozprávali o rôznych priestupkoch či trestných činoch, a čo nás ako trest pri ich spáchaní čaká. Myslíme si že pre každého z nás bola beseda poučná a dozvedeli sme sa veľa zaujímavého.

                                                                                                                                   J. Bačová, A. Fintová, D. Kabátová 9. roč

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria