Rada školy

Projekt etwinning

Niečo o projekte

     Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". Program eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou je možné realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko -  eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

     Aj naša škola, konkrétne trieda IX.A trieda, realizuje projekt z programu eTwinning, ktorý má názov "Things my country is famous for", čo v preklade znamená "Čo preslávilo moju krajinu". Do projektu sa okrem nás  zapojili nasledovné krajiny: Grécko, Taliansko, Rumunsko, Poľsko, Česká republika, Turecko. Cieľom je podať informácie o tom, čo žiaci považujú vo svojich krajínách za najdôležitejšie a najpútavejšie s využitím informačno-komunikačných technológií ako napr.  prezentácií, fotografií, videí a pod. Projekt je rozvrhnutý do viacerých etáp počas celého  školského roka a výsledkom by malo byť nielen obohatenie našich žiakov o nové vedomosti  a zlepšenie komunikačných schopností v angličtine, ale aj brožúrka vydaná na základe sumarizácie informácií o každej zúčastnenej krajine.

     Zaželajme teda našim deviatakom veľa elánu, nových zážitkov a úspechov pri ich tvorivej práci!

Mgr.Alena Rapavá, učiteľka anglického jazyka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria