Rada školy

Projekt pedagogický asistent

Projekt

Informacia_o_projekte.docx

Projekt zabezpečuje činnosť pedagogického asistenta na našej škole. Aktivity sú zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí sú začlenení  v bežných tiedach našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria