Rada školy

Projekty

SPPravme to - grantový program nadácie SPP

 

                                         

 

Grantový program SPPravmeTo bol príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. 

Základná škola Sľažany sa uchádzala v júni 2019 o podporu z nadácie SPP pre projekt Analýza kvality vody v Čerešňovom potoku. Cieľom projektu bolo zakúpiť kufríky na analýzu kvality vody. Nadácia podporila našu školu a poskytla nám príspevok, vďaka ktorému sme kúpili kufríky EcoLabBox, ktoré sa dajú použiť priamo v teréne.

Kufríky využívame pri práci v Prírodovednom krúžku. Okrem možností, ktoré sme mali v škole k dispozícii na zistenie kvality vody, kufríky umožňujú širšie použitie: zistenie pH vody, prítomnosť dusičnanov, dusitanov, fosfátov, amoniaku a stanovenie tvrdosti vody. Skúmame vodu z Čerešňového potoka v obci Sľažany, vodu z jazierka v parku obce Sľažany a vodu z jazierka v areáli základnej školy v Sľažanoch. Aktivity budú realizované do novembra, do termínu ukončenia projektu, kedy budú zistené skutočnosti vyhodnotené. V aktivitách však budeme pokračovať aj ďalej, zistené skutočnosti žiaci spracujú do projektovej biologickej olympiády. 

PaedDr. Mária Kuťková

               

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria